Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Białystok
67 dni temu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 83061

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, wykonywana w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy mieści się na parterze. Budynek nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami (brak windy, innych ułatwień dla osób ze szczególnymi
potrzebami). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym,
związane z pracą przy biurku, komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.Wyjazdy
służbowe - teren woj. podlaskiego.

Zakres zadań

 • prowadzi postepowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji w sprawach kar pieniężnych i ich egzekucji w celu realizacji zadań urzędu wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • tworzy plany kontroli i nadzoruje wykonywanie planowych kontroli dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • weryfikuje wnioski i realizuje nadzór nad całokształtem spraw związanych z udzielaniem dotacji przez PWKZ
 • współdziała w procesie organizacji i koordynacji procesu wydawniczego Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe