Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Urząd Morski w Szczecinie
Szczecin
67 dni temu
Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 84614

Warunki pracy


 • praca przy komputerze ponad 4 godziny dziennie,

 • brak podjazdu - obecność wind,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję syntetyczną operacji gospodarczych Urzędu.
 • Dekretuje dokumenty finansowo-księgowe dotyczące działalności podstawowej, inwestycyjnej i finansowo-wyodrębnionej.
 • Przygotowuje rozliczenia zrealizowanych dochodów budżetowych.
 • Prowadzi analitykę kont kontrahentów.
 • Przygotowuje dokumenty do windykacji należności z tytułu dochodów budżetowych oraz przekazuje informacje do Wydziału Prawno-Organizacyjnego w celu skierowania na drogę postępowania sądowego nie uregulowanych przez kontrahentów wymagalnych należności wobec Urzędu.
 • Przygotowuje dokumenty do sprawozdawczości okresowej w ujęciu miesięcznym i rocznym z zakresu wykonanego planu dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów.
 • Sporządza protokoły i załączniki do bilansu i innych sprawozdań finansowych dotyczących wykonania budżetu państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w księgowości
 • znajomość: Ustawy o rachunkowości, Klasyfikacji Budżetowej, Ustawy o podatku od towarów i usług
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa programu Finansowo-Księgowego