Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Warszawa
13 dni temu
Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88216

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Obsługa komputera.

 • Budynek nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wewnątrz budynku brak windy. 

 • Brak toalet dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

 • Nie występują uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy.

 • Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Rozlicza konserwatorów z materiałów pobranych do realizacji prac konserwacyjnych oraz wykonuje zestawienia i analizy materiałów zużytych i uzyskanych z demontażu.
 • Dokonuje analizy potrzeb materiałów, sprzętu oraz narzędzi niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych zajmowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa.
 • Przygotowuje zamówienia na materiały budowlane w celu zabezpieczenia ciągłości prowadzonych prac konserwacyjnych, w tym opracowuje dokumentację dotyczącą zakupów materiałów, zgodnie z procedurą zamówień publicznych do 130000 zł.
 • Sporządza dokumenty rozchodowe - zlecenia z magazynu, na materiały budowlane potrzebne do bieżącej konserwacji budynków.
 • Sporządza raporty wytwórczości (m.in. na sprzęt kwaterunkowy oraz materiały zużyte do konserwacji) dla poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe - do 1 roku w obszarze logistyki lub gospodarki materiałowej lub technicznego utrzymania nieruchomości
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne"
 • Znajomość: ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, orientacji na klienta, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej, radzenie sobie ze stresem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe