Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Poznań
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
68 dni temu
Ogłoszenie numer: 7306302, z dnia 2022-07-28

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Administracyjny


poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 75/2022

liczba etatów: 1


wykształcenie: wyższe

preferowane kierunki: administracja, ekonomia


Zakres obowiązków:
 • wykonywanie zadań związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem oraz wysyłką korespondencji urzędu
 • obsługa klienta wewnętrznego oraz zewnętrznego urzędu
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi, w tym opracowywanie projektów umów
 • nadzór nad realizacją i rozliczaniem umów na usługi pocztowe oraz prenumeratę prasy dla urzędu, w tym opisywanie faktur
 • współpraca z operatorem pocztowym w zakresie reklamacji
 • przygotowywanie prezentacji oraz prowadzenie szkoleń
Wymagania niezbędne:
 • min. 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku, doświadczenie w zakresie obsługi kancelarii/sekretariatu
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi klienta
 • umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej
 • samodzielność, dokładność, skrupulatność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność przygotowywania prezentacji i prowadzenia szkoleń
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych lub gotowość do poddania się postępowaniu sprawdzającemu
Wymagania dodatkowe:
 • wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu województwa
Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

 

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  •  „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią"
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie”
   zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Poznaj

Województwo Wielkopolskie UMWW

Urząd Marszałkowski - jednostka administracji samorządowej. Biuro Informacyjne Wielkopolski w Brukseli funkcjonuje w srtrukurach urzędu.

Podobne oferty