Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej
Ruda Śląska
specjalista (mid)
88 dni temu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Ruda Śląska
Ogłoszenie o naborze Nr 105531

Warunki pracy

Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych (praca na wysokości). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpośredni kontakt z klientami konieczna komunikatywność i odporność na stres. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Siedziba Inspektoratu znajduje się w budynku na I piętrze. Budynek nie spełnia wymogów dotyczących wind oraz toalet dla niepełnosprawnych, wejście główne do budynku przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych - podjazd dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach samowoli budowlanej oraz samowolnego wykonywania robót budowlanych
 • sprawdzanie kompletności zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych, zawiadomień o zakończeniu budowy oraz przygotowywanie projektów zaświadczeń w związku z zakończeniem budów
 • wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych służących jako dowód w postępowaniu administracyjnym
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień
 • wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych w ramach kontroli zleconych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej Inspektoratu
 • prowadzenie rejestrów określonych w przepisach szczególnych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odporność na stres
 • kompetencje w zakresie samodzielności i inicjatywy, skutecznej komunikacji, umiejętność współpracy w grupie, rzetelność terminowość
 • posiadanie uprawnień budowlanych

Podobne oferty