Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice
96 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 109463

Warunki pracy

Praca w terenie, prowadzenie samochodu służbowego kat. B, zagrożenie korupcją, praca z wykorzystaniem komputera.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów prowadzących działalność gospodarczą celem sprawdzenia dotrzymywania warunków korzystania ze środowiska, tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska przed promieniowaniem elektromgnetycznym PEM;
 • Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujacych warunków korzystania ze środowiska celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości;
 • Przygotowuje i przekazuje do Wydziału Prawnego WIOŚ dokumentację z przeprowadzonej kontroli, potwierdzającą stwierdzone naruszenia, w celu zastosowania wymaganych prawem środków administracyjnych lub wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych wraz ze wskazaniem propozycji w tym zakresie;
 • Analizuje, podejmuje działania i udziela odpowiedzi na skargi i wnioski oraz interwencje celem załatwienia zgłoszonych spraw;
 • Prowadzi bazy danych, rejestry i ewidencje celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych;
 • Przygotowuje dane do planowania kontroli;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Ogólna znajomość przepisów ochrony środowiska oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Obsługa komputera w środowisku Windows - pakiet Office;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub innego obowiązującego w UE;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 • Umiejętność podejmowania działań w sytuacjach stresowych;

Podobne oferty