Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Wrocław
specjalista (mid)
83 dni temu
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 117159

Warunki pracy

- praca na III piętrze budynku, wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuch i sprawności obu rąk 

Zakres zadań

 • dokonywanie regularnych przeglądów stanu bezpieczeństwa OND, SNP na poziomie jednostki organizacyjnej
 • organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego ODN/SNP na poziomie jednostki organizacyjnej
 • dokonywanie okresowych przeglądów i weryfikacji zapisów dzienników zdarzeń systemowych w systemie operacyjnym Microsoft Windows stanowisk dostępowych w macierzystej jednostce organizacyjnej nie rzadziej niż raz na 18 miesięcy (ODN), 6 miesięcy (SNP)
 • prowadzenie, aktualizowanie i przechowywanie lokalnych list administratorów na poziomie jednostki, organizacyjnej, prowadzenie Dziennika Pracy Inspektora BTI, wpisując wszystkie czynności prowadzone w ODN/SNP
 • podejmowanie czynności zmierzających do usuwania skutków incydentu bezpieczeństwa oraz podejmowanie czynności zmierzających do ich eliminacji wspólnie z właściwym administratorem
 • archiwizowanie druków wprowadzonych do bazy informacyjnej zgodnie z przepisami zawartymi w Zarządzeniu nr 920 KGP z dnia 11.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań działalności archiwalnej w Polsce

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego administracyjno - serwisowe sprzętu komputerowego
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli "poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajmość systemów operacyjnych i programów Word i Excel
 • znajomość serwisu komputerowego
 • umiejętność właściwej interpretacji przepisów
 • samodzielność
 • łatwość w komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty