Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Poznań
specjalista junior / mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
68 dni temu
Ogłoszenie numer: 8549421, z dnia 2023-09-27
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Biuro Certyfikacji i Windykacji
Wydział Windykacji Należności
 
poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 100/2023

wymiar etatu: 1 (umowa o pracę na czas określony do 31.12.2027 r. z możliwością przedłużenia)

 

wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:

 • obsługa postępowań administracyjnych prowadzonych wobec beneficjentów programów finansowanych ze środków europejskich dotyczących zwrotu środków (w przypadku wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur wydatkowania środków jak również pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości), udzielania ulg, w tym opracowywanie zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego, innych zawiadomień wydawanych w toku postępowania administracyjnego, wezwań, projektów decyzji administracyjnych i postanowień oraz innych pism w sprawie
 • sporządzanie projektów upomnień, zawierających wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego
 • sporządzanie projektów postanowień o zaliczeniu, dokonanej przez beneficjentów programów finansowanych ze środków europejskich, wpłaty na należność główną i na odsetki (w przypadku dokonania przez beneficjenta częściowego zwrotu środków)
 • sporządzanie projektów zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez beneficjentów programów finansowanych ze środków europejskich oraz innych pism w sprawie
 • opracowywanie projektów pism urzędowych oraz innych dokumentów w zakresie działalności Biura we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • współdziałanie w załatwianiu spraw z zakresu administracji samorządowej

Wymagania niezbędne:

 • minimum 3-letni staż pracy
 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.)
 • obsługa komputera (pakiet MS Office)
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra komunikacja w mowie i piśmie

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w tym na stanowiskach związanych z obsługą postępowań administracyjnych, przygotowywaniem projektów decyzji administracyjnych i postanowień będzie dodatkowym atutem
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej
 • znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych dotyczących okresu programowania 2014-2020, 2021-2027
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur
 • umiejętność pracy pod presja czasu

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające dokładności

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny
 

Poznaj

Województwo Wielkopolskie UMWW

Urząd Marszałkowski - jednostka administracji samorządowej. Biuro Informacyjne Wielkopolski w Brukseli funkcjonuje w srtrukurach urzędu.

Podobne oferty