Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej

Łęczna

809 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 177175
 • Data ukazania się ogłoszenia: 28 stycznia 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw budownictwa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej
  Aleja Jana Pawła II 95
  21-010 Łęczna

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łęczna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości i przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • sporządzanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powaiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łęcznej
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwosci Inspektoratu
 • współuczesnictwo w postępowaniach egzekucyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca na terenie urzędu i wyjazdy służbowe,
  praca na wysokości ( podczas kontroli budów i robót budowlanych)
  odporność na stres (kontakt z klientami)
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Inspektorat zajmuje część pierwszego piętra oraz archiwum na trzecim piętrze.
  W budynku nie ma zainstalowanej windy dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • w obszarze związanym z budownictwem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks Postępowania Adminisracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, warónków technicznych,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność
  • zdolności mediacyjne
  • umiejętność pracy w warunkach stresowych
  • prawo jazdy kat.B

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl