Praca Rejowiec Fabryczny Najnowsze oferty pracy

Nie znaleźliśmy ofert pracy spełniających wybrane kryteria.
Sprawdź, czy nie ma literówek we wpisanych frazach lub spróbuj bardziej ogólnego zapytania.

Praca LUBELSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Rejowcu Fabrycznym

Lokalna gospodarka

Gospodarka miasta od początku jego dziejów związana była z cementownią. W 1924 roku uruchomiono w niej pierwsze piece obrotowe. Wraz z cementownią powstały budynki mieszkalne dla jej pracowników. W latach 50. XX wieku zakład znacznie rozbudowano, wzniesiono też kolejne bloki. Osiedle robotnicze Rejowiec Fabryczny, założone w 1958 r., cztery lata później otrzymało prawa miejskie. Miejscowość przez lata się rozwijała, obecnie zamieszkuje ją ponad 4,4 tys. osób.

Rejowieccy pracodawcy

Cementownia także dziś jest największym pracodawcą w mieście, w którym łącznie działa 290 podmiotów gospodarki narodowej (stan na 31.08.2020 r.).

liczba pracowników liczba podmiotów
0-9 pracowników 280
10-49 pracowników 8
50-249 pracowników 2

 

Jak widać, funkcjonują tu jedynie firmy reprezentujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw. W mieście nie ma dużych zakładów pracy, a lokalny rynek zatrudnienia kształtują przede wszystkim małe firmy prywatne, stanowiące 93,1% wszystkich podmiotów w mieście. Dużą rolę odgrywają też jednostki z sektora publicznego – łącznie jest ich w mieście 14. Osiem zatrudnia między 0-9 osób, pięć – od 10 do 49 i jedna między 50 a 249 pracowników.

Jeśli chodzi o sekcje PKD, to najliczniej reprezentowane są:
    • handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych – 58 podmiotów,
    • budownictwo – 56 podmiotów,
    • pozostałe usługi – 34 podmioty,
    • przetwórstwo przemysłowe – 22 podmioty, 
    • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 20 podmiotów,
    • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 20 podmiotów,
    • transport i gospodarka magazynowa – 10 podmiotów.

W pozostałych sekcjach działa mniej niż 10 podmiotów. 

Rynek zatrudnienia w Rejowcu Fabrycznym: oferty pracy, zapotrzebowanie pracodawców 

Jak wynika z analizy systemu REGON, rynek pracy w mieście nie należy do silnie rozbudowanych, a znalezienie wakatu w niektórych branżach jest w Rejowcu Fabrycznym w ogóle niemożliwe. Część mieszkańców decyduje się więc na zatrudnienie w sąsiednich miejscowościach. Na terenie całego powiatu chełmskiego działa 4446 podmiotów gospodarki narodowej, jednak także wśród nich nie ma dużych przedsiębiorstw, utrzymujących powyżej 250 miejsc pracy.

Rejowiec Fabryczny, lubelskie – oferty pracy w mieście i okolicy

Lubelszczyzna należy do regionów Polski, w których od lat stopa bezrobocia przekracza średnią wyliczoną dla kraju. W lipcu 2020 r. wskaźnik ten w Polsce wynosił 6,1%, w województwie lubelskim – 8,1%. Jeszcze wyższe wartości odnotował powiat chełmski – 12,1% i miasto Chełm 11,4%.

Kto może znaleźć oferty pracy w województwie lubelskim, w okolicach Rejowca Fabrycznego czy Chełma? By udzielić odpowiedzi na to pytanie, warto zajrzeć do prognozy Barometr zawodów. Ujęto w niej najważniejsze trendy na rynku pracy – zarówno polskim, jak i w skali lokalnej – w województwach oraz powiatach.

Zgodnie z wynikami badania w 2020 r. w powiecie chełmskim wskazano 28 grup zawodów deficytowych, czyli takich, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych przewyższa liczbę dostępnych ofert pracy. Z brakami kadrowymi mierzą się firmy budowlane (deficyt monterów instalacji budowlanych, dekarzy i blacharzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych oraz pracowników ds. budownictwa drogowego), a także związane z transportem i spedycją (trudno o kandydatów na stanowiska: kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazyniera, spedytora i logistyka). W deficycie są też blacharze i lakiernicy samochodowi oraz mechanicy pojazdów samochodowych. 

To jednak nie koniec listy. Oferty pracy w powiecie chełmskim znajdą też nauczyciele w szkołach branżowych oraz specjalnych i oddziałach integracyjnych, logopedzi i audiofonolodzy, psycholodzy i psychoterapeuci czy pracownicy socjalni. Także pracownicy opieki zdrowotnej nie powinni mieć trudności z zatrudnieniem się (deficytowe są zawody: fizjoterapeuty i masażysty, lekarza, pielęgniarki i położnej, ratownika medycznego).

Pozostałe zawody deficytowe to elektryk, elektromechanik i elektromonter, operator obrabiarek skrawających, spawacz, obuwnik, tapicer, piekarz, samodzielny księgowy, projektant i administrator baz danych, programista.

Jako grupę zawodów z dużą nadwyżką na rynku pracy w powiecie chełmskim wskazano natomiast w Barometrze filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców.

Pozostałe grupy nadwyżkowych profesji to:
    • kelnerzy i barmani, pomoce kuchenne,
    • krawców i pracowników produkcji odzieży, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych,
    • pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej,
    • rolnicy i hodowcy,
    • socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych,
    • ślusarze,
    • technicy mechanicy,
    • specjaliści technologii żywności i żywienia.