Praca Rejowiec Fabryczny

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 497

Praca w Rejowcu Fabrycznym

Rejowiec Fabryczny to nieduże miasto w województwie lubelskim, przynależące do powiatu chełmskiego. Stanowi siedzibę wiejskiej gminy.

Dla gospodarki miasta spore znaczenie ma fakt, że jest ono położone na szlaku kolejowym, łączącym Warszawę, Lublin i Chełm z przejściem granicznym w Dorohusku. Około 8 km od Rejowca Fabrycznego przebiega droga krajowa S12 (relacji Warszawa, Lublin, Dorohusk). Niedaleko, około 35 km znajduje się Port Lotniczy Lublin.

Jak wygląda lokalny rynek pracy? Czy w profilu gospodarczym Rejowca Fabrycznego dominują, jak można wnioskować z nazwy miasta, fabryki, zakłady przemysłowe?

Rejowiec Fabryczny – liczba mieszkańców, położenie

Powierzchnia Rejowca Fabrycznego to 14,28 km², dzielą się one na 9 osiedli. Liczba mieszkańców miasta wynosi 4,3 tys. Miejscowość leży w południowo-wschodniej części Lubelszczyzny, w obszarze Pagórów Chełmskich na Polesiu Wołyńskim. Niedaleko stąd do granicy polsko-ukraińskiej (47 km dzieli Rejowiec Fabryczny od przejścia granicznego w Dorohusku). By dojechać do stolicy województwa, trzeba pokonać 60 km, a do siedziby powiatu – Chełma – zaledwie 18 km. Podróż autem do Warszawy zajmuje około 3 godziny – miasta dzielą 243 km.

Rynek pracy, oferty pracy – Rejowiec Fabryczny

Gospodarka miasta od początku jego dziejów związana była z cementownią. W 1924 roku uruchomiono w niej pierwsze piece obrotowe. Wraz z cementownią powstały budynki mieszkalne dla jej pracowników. W latach 50. XX wieku zakład znacznie rozbudowano, wzniesiono też kolejne bloki. Osiedle robotnicze Rejowiec Fabryczny, założone w 1958 r., cztery lata później otrzymało prawa miejskie. Miejscowość przez lata się rozwijała, obecnie zamieszkuje ją ponad 4,4 tys. osób.

Cementownia także dziś jest największym pracodawcą w mieście, w którym łącznie działa 290 podmiotów gospodarki narodowej (stan na 31.08.2020 r.).

liczba pracowników liczba podmiotów
0-9 pracowników 280
10-49 pracowników 8
50-249 pracowników 2

 

Jak widać, funkcjonują tu jedynie firmy reprezentujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw. W mieście nie ma dużych zakładów pracy, a lokalny rynek zatrudnienia kształtują przede wszystkim małe firmy prywatne, stanowiące 93,1% wszystkich podmiotów w mieście. Dużą rolę odgrywają też jednostki z sektora publicznego – łącznie jest ich w mieście 14. Osiem zatrudnia między 0-9 osób, pięć – od 10 do 49 i jedna między 50 a 249 pracowników.

Jeśli chodzi o sekcje PKD, to najliczniej reprezentowane są:
    • handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych – 58 podmiotów,
    • budownictwo – 56 podmiotów,
    • pozostałe usługi – 34 podmioty,
    • przetwórstwo przemysłowe – 22 podmioty, 
    • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 20 podmiotów,
    • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 20 podmiotów,
    • transport i gospodarka magazynowa – 10 podmiotów.

W pozostałych sekcjach działa mniej niż 10 podmiotów. 

Jak wynika z analizy systemu REGON, rynek pracy w mieście nie należy do silnie rozbudowanych, a znalezienie wakatu w niektórych branżach jest w Rejowcu Fabrycznym w ogóle niemożliwe. Część mieszkańców decyduje się więc na zatrudnienie w sąsiednich miejscowościach. Na terenie całego powiatu chełmskiego działa 4446 podmiotów gospodarki narodowej, jednak także wśród nich nie ma dużych przedsiębiorstw, utrzymujących powyżej 250 miejsc pracy.

Lubelszczyzna należy do regionów Polski, w których od lat stopa bezrobocia przekracza średnią wyliczoną dla kraju. W lipcu 2020 r. wskaźnik ten w Polsce wynosił 6,1%, w województwie lubelskim – 8,1%. Jeszcze wyższe wartości odnotował powiat chełmski – 12,1% i miasto Chełm 11,4%.

Kto może znaleźć oferty pracy w województwie lubelskim, w okolicach Rejowca Fabrycznego czy Chełma? By udzielić odpowiedzi na to pytanie, warto zajrzeć do prognozy Barometr zawodów. Ujęto w niej najważniejsze trendy na rynku pracy – zarówno polskim, jak i w skali lokalnej – w województwach oraz powiatach.

Zgodnie z wynikami badania w 2020 r. w powiecie chełmskim wskazano 28 grup zawodów deficytowych, czyli takich, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych przewyższa liczbę dostępnych ofert pracy. Z brakami kadrowymi mierzą się firmy budowlane (deficyt monterów instalacji budowlanych, dekarzy i blacharzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych oraz pracowników ds. budownictwa drogowego), a także związane z transportem i spedycją (trudno o kandydatów na stanowiska: kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazyniera, spedytora i logistyka). W deficycie są też blacharze i lakiernicy samochodowi oraz mechanicy pojazdów samochodowych. 

To jednak nie koniec listy. Oferty pracy w powiecie chełmskim znajdą też nauczyciele w szkołach branżowych oraz specjalnych i oddziałach integracyjnych, logopedzi i audiofonolodzy, psycholodzy i psychoterapeuci czy pracownicy socjalni. Także pracownicy opieki zdrowotnej nie powinni mieć trudności z zatrudnieniem się (deficytowe są zawody: fizjoterapeuty i masażysty, lekarza, pielęgniarki i położnej, ratownika medycznego).

Pozostałe zawody deficytowe to elektryk, elektromechanik i elektromonter, operator obrabiarek skrawających, spawacz, obuwnik, tapicer, piekarz, samodzielny księgowy, projektant i administrator baz danych, programista.

Jako grupę zawodów z dużą nadwyżką na rynku pracy w powiecie chełmskim wskazano natomiast w Barometrze filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców.

Pozostałe grupy nadwyżkowych profesji to:
    • kelnerzy i barmani, pomoce kuchenne,
    • krawców i pracowników produkcji odzieży, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych,
    • pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej,
    • rolnicy i hodowcy,
    • socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych,
    • ślusarze,
    • technicy mechanicy,
    • specjaliści technologii żywności i żywienia.

Szukaj pracy w mieście