Praca Ostrów Lubelski

Najnowsze oferty pracy: 545

Praca w Ostrowie Lubelskim

Co osobom, które interesuje praca w województwie lubelskim ma do zaoferowania Ostrów Lubelski? Czy tutejszy rynek pracy jest w dobrej kondycji? Oto garść informacji na temat tej miejscowości.

Ostrów Lubelski liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Ostrów Lubelski leży w centrum województwa lubelskiego. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Ostrów Lubelski wchodzącej w skład powiatu lubartowskiego. Stanowi zatem ośrodek administracyjny dla lokalnej społeczności.

Gminę zamieszkuje ok. 5 tys. osób, natomiast samo miasto liczy 2,1 tys. mieszkańców. Ostrowa Lubelskiego na mapie Polski należy szukać w jej wschodniej części. Miasto zajmuje powierzchnię 30 kilometrów kwadratowych i znajduje się ok. 40 km na północny wschód od Lublina i w odległości 190 km od Warszawy. Ostrów z granicą kraju – przejściem granicznym z Białorusią w Terespolu dzieli 109 km, a z przejściem na Ukrainę w Dorohusku – ok. 90. Miasto leży niedaleko takich miejscowości jak siedziba powiatu – Lubartów, Parczew, Kock czy Łęczna.

Turystyka nie odgrywa znaczącej roli w profilu gospodarczym miasta. Tereny Ostrowa Lubelskiego odznacza jednak potencjał związany z dogodnymi warunkami naturalnymi (rozległe tereny leśne, czyste, nieskażone przemysłem powietrze) i walorami kulturowymi. Zabytkowy charakter mają tutejsze obiekty kultu religijnego: kościół parafialny rzymskokatolicki p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Wawrzyńca oraz kapliczki. Miasto leży nad rzeką Tyśmienicą, na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Atrakcją dla mieszkańców i przyjezdnych jest w Ostrowie Lubelskim jezioro miejskie. Położony przy drodze powiatowej zbiornik wodny zajmuje prawie 50 ha powierzchni.

Rynek pracy, oferty pracy – Ostrów Lubelski

Położenie miasta i jego układ komunikacyjny uznać można za korzystne dla rozwoju lokalnej gospodarki. Przez Ostrów Lubelski biegną dwie drogi wojewódzkie nr 813 (relacji Międzyrzec Podlaski – Łęczna) i nr 821 (z Ostrowa Lubelskiego do Tarła) oraz sieć dróg powiatowych i gminnych. Połączenia pozwalają ostrowianom korzystać z poszerzonego rynku pracy. Ten w samym mieście nie jest znacznie rozbudowany. Ważny wskaźnik jego kondycji stanowi stopa bezrobocia. Jak wygląda stosunek liczby zarejestrowanych w PUP bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo na terenie powiatu lubartowskiego? W lipcu 2020 r. powiat odnotował stopę bezrobocia 10,9%, znacznie wyższą niż całe województwo lubelskie (8,1%). Nie jest to obszar Lubelszczyzny z największym wskaźnikiem – w powiecie włodawskim doszedł on do 15,0%, niemniej bezrobocie w Lubartowie, Ostrowie Lubelskim i okolicach od lat jest poważnym problemem. W Powiatowym Urzędzie Pracy w lipcu 2020 r. zarejestrowanych było 4,1 tys. osób.

Przeglądając oferty pracy w województwie lubelskim, bez problemu można spostrzec, że zapotrzebowanie na kandydatów o różnorodnych kompetencjach zawodowych jest zależne od części województwa. Kto ma szansę na pracę w powiecie lubartowskim? Zgodnie z Barometrem zawodów 2020 lista zawodów deficytowych jest tu krótsza niż wykaz profesji nadwyżkowych.

Opieka zdrowotna, gastronomia, finanse i transport – to obszary, w których czekają oferty pracy. Ostrów Lubelski to także dobre miejsce na poszukiwanie zatrudnienia jako: biolog, biotechnolog, biochemik, inżynier chemik i chemik, 
elektryk, elektromechanik i elektromonter, specjalista elektroniki, automatyki i robotyki, geodeta i kartograf oraz operator maszyn, sprzętu czy urządzeń. Na liście zawodów deficytowych znaleźli się też fryzjerzy, kosmetyczki, instruktorzy nauki jazdy, spawacze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, krawcy i pracownicy produkcji odzieży oraz kamieniarze.

Zawodów nadwyżkowych wymieniono w badaniu aż 40. Poza ekonomistami i osobami z wykształceniem humanistycznym, jak filozofowie czy historycy, w powiecie lubartowskim nie ma wystarczającej liczby ofert dla specjalistów w różnych dziedzinach, monterów, pracowników produkcji, pracowników biurowych, socjalnych, pedagogów i wielu innych. 

Miejscowość to ośrodek handlowo-usługowy, z rozwiniętym sektorem budownictwa, a także przetwórstwa przemysłowego. W jakich firmach czeka tu praca? Ostrów Lubelski nie jest obszarem działalności dużych przedsiębiorstw. Lokalny rynek zatrudnienia kształtują zatem mikro- i małe firmy. W gminie działa 328 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 31.08.2020 r.). Sporo miejsc pracy generuje sektor publiczny, który tworzą 23 jednostki. 310 podmiotów zatrudnia do 9 osób (w tym 12 publicznych), 15 (z czego 8 jednostek budżetowych) między 10 a 49, a 3 największe (wszystkie w sektorze publicznym) – od 50 do 249 osób. Liczba rejestrowanych w Ostrowie Lubelskim firm na przestrzeni lat powoli rośnie. Np. w 2014 r. w gminie były 263 podmioty.

Szukaj pracy w mieście