Praca Bełżyce

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 499

Praca w Bełżycach

Bełżyce to jedno z dwóch miast powiatu lubelskiego, w samym centrum województwa lubelskiego. Leżą niedaleko Lublina. Czy Bełżyce to atrakcyjna lokalizacja np. dla studentów lubelskich uczelni, których interesują oferty pracy w województwie lubelskim? W jakich kierunkach rozwija się lokalna gospodarka? Oto profil społeczno-gospodarczy miasta.

Bełżyce – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Jest to niewielka miejscowość wchodząca w skład aglomeracji lubelskiej. Liczba mieszkańców Bełżyc wynosi 6290 osób (GUS, XII 2021). Z kolei powierzchnia miasta ma 23,46 km². Miejscowość znajduje się w południowo-zachodniej części Lubelszczyzny, na Równinie Bełżyckiej, przez którą przepływa rzeka Krężniczanka – dopływ Bystrzycy.

Bełżyce – podstawowe kody:

 • numer kierunkowy – (+48) 81, 
 • kod pocztowy – 24-200, 
 • oznaczenie rejestracji pojazdów  – LUB.

Odległość z Bełżyc do Lublina wynosi 35 km. Miasto można uznać za dobrze skomunikowane. Biegną tędy DW nr 747, relacji Lublin – Iłża (woj. mazowieckie), DW nr 827 w kierunku Nałęczowa i DW nr 834 do Bychawy. W mieście nie zatrzymują się pociągi pasażerskie, jednak stacje kolejowe zlokalizowane są w sąsiednich miejscowościach – Niedrzwicy Dużej i Motyczu. Niedaleko gminy jest także DK nr 19, prowadząca przez Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę i Podkarpacie.

Turystyka nie należy do kluczowych gałęzi lokalnej gospodarki, niemniej w Bełżycach można wypocząć i miło spędzić czas. Dużym atutem okolicy są na pewno jej walory przyrodnicze. Południowo-zachodnia część gminy (wsie Zalesie, Wierzchowiska i Skrzyniec leżą w Obszarze Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Choć historia miasta sięga średniowiecza, nie zachowało się tu wiele zabytków. Odwiedzić warto na przykład:

 • kościół parafialny pw. Nawrócenia św. Pawła z prezbiterium z XVII w.,
 • zajazd z XVIII/XIX w.,
 • zespół dworsko-parkowy z I połowy XIX w.
 • XIX-wieczny cmentarz żydowski.

W XV w. wzniesiono na terenie Bełżyc zamek, który jednak nie zachował się do dziś, a współcześnie jego miejsce zajmuje mleczarnia.

Rynek pracy, oferty pracy – Bełżyce

Gmina Lublin oraz powiaty: lubelski, lubartowski, łęczycki i świdnicki w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego współpracują na rzecz promocji Lubelszczyzny jako regionu atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym. Nowe przedsięwzięcia stanowią bowiem motor napędowy lokalnej gospodarki, poszerzają rynek pracy.

W samych Bełżycach, w gminie także, nie ma jednak dużych inwestycji i zatrudniających tysiące osób zakładów pracy. Liczba zarejestrowanych w mieście podmiotów gospodarki narodowej wynosi 720 (stan rejestru REGON na koniec maja 2022 r.). 34 należą do sektora budżetowego, a wśród 683 firm prywatnych 555 to osoby fizyczne prowadzące działalność. Najwięcej przedsiębiorstw działa w skali mikro-, niemniej jest w mieście także kilka większych firm.

Bełżyce, podmioty gospodarcze wg PKD

Podmioty gospodarki narodowej w Bełżycach wg prognozowanej liczby zatrudnionych:

 • łącznie – 720, 
 • 0-9 pracowników – 699, 
 • 10-49 pracowników – 12, 
 • 50-249 pracowników – 9.

Spośród sekcji PKD najpopularniejsza w mieście to handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów reprezentowana przez 199 podmiotów. Na drugim miejscu znajduje się budownictwo – 95 firm, a tuż za nim usługi (sekcję S – pozostała działalność usługowa – wybrały 72 podmioty). Jeśli chodzi o gminę, dominującym sektorem jest rolnictwo, głównie uprawia się tu zboża, rzepak i buraki.

Na kogo czeka w Bełżycach praca, a kto może mieć trudności z podjęciem zatrudnienia? Szukając odpowiedzi na to pytanie, warto oczywiście przejrzeć oferty pracy w lubelskim, ale też sprawdzić wyniki prowadzonego co roku badania Barometr zawodów, prognozującego sytuację na rynku pracy w kraju, województwach i powiatach.

Jak wynika z Barometru, w powiecie lubelskim lista zawodów deficytowych jest bardzo zróżnicowana. Problemy rekrutacyjne mogą mieć tu w szczególności pracodawcy z branży medycznej. Podobnie jak i w innych częściach kraju, tak w powiecie lubelskim brakuje:

 • lekarzy, 
 • pielęgniarek i położnych.

Zawody deficytowe w powiecie lubelskim dotyczą też między innymi branż produkcyjnej, elektromechanicznej i budowlanej i wielu innych. Poszukiwani są na przykład:

 • w budownictwie: brukarze, monterzy instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji metalowych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy urządzeń dźwigowo transportowych, pracownicy ds. budowcnitwa drogowego i kolejowego, pracownicy robót wykończeniowych, 
 • w przetwórstwie przemysłowym i motoryzacji: elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, monterzy elektronicy, operatorzy obrabiarek skrawających, pracownicy przetwórstwa spożywczego, przetwórcy mięsa i ryb, robotnicy obróbki drewna i stolarze, ślusarze, 
 • w handlu i marketingu: kierownicy sprzedaży, sprzedawcy i kasjerzy, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, 
 • w TSL: kierowcy ciężarówek, listonosze i kurierzy, magazynierzy, spedytorzy i logistycy, 
 • w księgowości: samodzielni księgowi, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, 
 • nauczyciele przedszkoli, 
 • recepcjoniści i rejestratorzy. 

W wielu przypadkach dysproporcja między zapotrzebowaniem pracodawców, a liczbą kandydatów wynika z braku aktualnych uprawnień czy niespełniania innych wymagań, ale też np. z nieatrakcyjnych warunków pracy i płacy na niektórych stanowiskach.

Powiat lubelski, stopa bezrobocia

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez lubelski powiatowy urząd pracy, w Bełżycach (w gminie) na koniec II kwartału 2022 r. było 197 osób bezrobotnych, w tym 100 kobiet i 168 będących w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród bezrobotnych największe grupy stanowią ci pozostający bez pracy długotrwale (133) oraz młodzi do 30. roku życia (66).  W całym powiecie lubelskim w rejestrze pozostawało 3681 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie na koniec maja 2022 r. wynosiła 4,7% i była niższa od wartości wskaźnika krajowego (5,1%). Na tle województwa powiat wypada dobrze. Wskaźnik wyliczony dla woj. lubelskiego wynosił bowiem 6,8%.

PUP Bełżyce

 • Adres: ul.  Lubelska 8, 24-200 Bełżyce
 • E-mail: pupbelzyce@puplublin.pl lub lulube@praca.gov.pl
 • Telefon: 81 517-32-40, 81 517-37-70

Szukaj pracy w mieście