Praca Bełżyce Najnowsze oferty pracy: 10

Praca LUBELSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Bełżycach

Bełżyce to jedno z dwóch miast powiatu lubelskiego, w samym centrum województwa lubelskiego. Leżą niedaleko Lublina i są częścią aglomeracji lubelskiej. Czy Bełżyce to atrakcyjna lokalizacja np. dla studentów lubelskich uczelni, których interesują oferty pracy w województwie lubelskim? W jakich kierunkach rozwija się lokalna gospodarka? Oto profil społeczno-gospodarczy miasta.

Miejscowość liczy 6,4 tys. mieszkańców, gmina Bełżyce – ok. 13 tys. Miasto zajmuje ponad 23 kilometry kwadratowe powierzchni w południowo-zachodniej części Lubelszczyzny, na Równinie Bełżyckiej, przez którą przepływa rzeka Krężniczanka – dopływ Bystrzycy. Odległość z Bełżyc do Lublina wynosi 35 km. Miasto można uznać za dobrze skomunikowane. Biegną tędy DW nr 747, relacji Lublin – Iłża (woj. mazowieckie), DW nr 827 w kierunku Nałęczowa i DW nr 834 do Bychawy. W mieście nie zatrzymują się pociągi pasażerskie, jednak stacje kolejowe zlokalizowane są w sąsiednich miejscowościach – Niedrzwicy Dużej i Motyczu. Niedaleko gminy jest także DK nr 19, prowadząca przez Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę i Podkarpacie.

Turystyka nie należy do kluczowych gałęzi lokalnej gospodarki, niemniej w Bełżycach można wypocząć i miło spędzić czas. Dużym atutem okolicy są na pewno jej walory przyrodnicze. Południowo-zachodnia część gminy (wsie Zalesie, Wierzchowiska i Skrzyniec leżą w Obszarze Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Choć historia miasta sięga średniowiecza, nie zachowało się tu wiele zabytków. Odwiedzić warto kościół parafialny pw. Nawrócenia św. Pawła z prezbiterium z XVII w., zajazd z XVIII/XIX w., zespół dworsko-parkowy z I połowy XIX w. oraz również XIX-wieczny cmentarz żydowski. W XV w. wzniesiono na terenie Bełżyc zamek, który jednak nie zachował się do dziś, a współcześnie jego miejsce zajmuje mleczarnia.

Gmina Lublin oraz powiaty: lubelski, lubartowski, łęczycki i świdnicki w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego współpracują na rzecz promocji Lubelszczyzny jako regionu atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym. Nowe przedsięwzięcia stanowią bowiem motor napędowy lokalnej gospodarki, poszerzają rynek pracy. W samych Bełżycach, w gminie także, nie ma jednak dużych inwestycji i zatrudniających tysiące osób zakładów pracy. Liczba zarejestrowanych w mieście podmiotów gospodarki narodowej wynosi 700 (stan rejestru REGON na 31.08.2020 r.). 33 należą do sektora budżetowego, a wśród 666 firm prywatnych 544 to osoby fizyczne prowadzące działalność. Najwięcej przedsiębiorstw działa w skali mikro-, do 9 osób zatrudnia tu 679 podmiotów. 11 utrzymuje między 10 a 49 miejsc pracy. Najwięksi pracodawcy dają zatrudnienie dla 50-249 osób. Takich zakładów pracy jest 10, z czego aż 7 należy do sektora publicznego.

Spośród sekcji PKD najpopularniejsza w mieście to handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów reprezentowana przez 203 podmioty. Na drugim miejscu znajduje się budownictwo – 92 firmy, a tuż za nim usługi (sekcję S – pozostała działalność usługowa – wybrało 69 podmiotów). Jeśli chodzi o gminę, dominującym sektorem jest rolnictwo, głównie uprawia się tu zboża, rzepak i buraki.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez lubelski powiatowy urząd pracy, w Bełżycach (w gminie) na koniec II kwartału 2020 r. było 476 osób bezrobotnych, w tym 239 kobiet. Wśród bezrobotnych najwięcej jest ludzi młodych, do 30. roku życia. W całym powiecie lubelskim w rejestrze pozostawało 3681 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie na koniec sierpnia 2020 r. wynosiła 6,4% i była wyższa o 0,3% w porównaniu do średniej w kraju. Na tle województwa powiat wypada dobrze. Wskaźnik wyliczony dla woj. lubelskiego wynosił bowiem 8,1%.

Na kogo czeka w Bełżycach praca, a kto może mieć trudności z podjęciem zatrudnienia? Szukając odpowiedzi na to pytanie, warto oczywiście przejrzeć oferty pracy w lubelskim, ale też sprawdzić wyniki prowadzonego co roku badania Barometr zawodów, prognozującego sytuację na rynku pracy w kraju, województwach i powiatach. Jak wynika z Barometru, w powiecie lubelskim lista zawodów deficytowych jest bardzo zróżnicowana. Problemy rekrutacyjne mogą mieć tu pracodawcy w branży produkcyjnej, elektromechanicznej i budowlanej. Brakuje chętnych do pracy w oświacie (nauczycieli języków obcych i lektorów, nauczycieli nauczania początkowego, nauczyciele przedszkoli, nauczycieli szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych oraz asystentów w edukacji), a także jako opiekunka dziecięca, logopeda i audiofonolog, psycholog i psychoterapeuta. Również opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej oraz pielęgniarki i położne nie powinni mieć trudności ze znalezieniem pracy. Bełżyce bądź inne miejscowości w powiecie dają też spore możliwości wyboru pracodawcy projektantom i administratorom baz danych oraz programistom. Z rynku pracownika korzystać mogą również kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, samodzielni księgowi i spawacze. W wielu przypadkach dysproporcja między zapotrzebowaniem pracodawców, a liczbą kandydatów wynika z braku aktualnych uprawnień czy niespełniania innych wymagań, ale też np. z nieatrakcyjnych warunków pracy i płacy na niektórych stanowiskach.