Praca Piaski Najnowsze oferty pracy: 4

Praca LUBELSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Piaskach

Podstawowe informacje o mieście: powierzchnia, liczba mieszkańców, lokalizacja

Piaski (lubelskie) leżą nad rzeką Giełczew i zajmują ponad 8 kilometrów kwadratowych, na których mieszka około 2,5 tys. osób. Gmina Piaski jest jedną z większych na Lubelszczyźnie – rozciąga się na niemal 170 kilometrach kwadratowych.

Miejscowości na mapie Polski należy szukać w centrum województwa lubelskiego, niedaleko powiatowego Świdnika, Chełma, Łęcznej, Krasnegostawu czy Bychawy. Odległość od Lublina wynosi 25 kilometrów. Do przejścia granicznego na Ukrainę w Dorohusku jest z Piask 71 km, a do przejścia w Hrebennem – 133 km. Piaski mają dostęp nie tylko do dróg powiatowych i gminnych, ale też tras krajowych: S12 i S17 oraz wojewódzkich: nr 836, nr 837. Komfort poruszania się po mieście samochodem podniosła oddana do użytkowania w 2004 r. obwodnica Piask.

Rynek pracy, zapotrzebowanie lokalnych pracodawców

Jak zostało wspomniane na wstępie, filarem lokalnej gospodarki w gminie Piaski jest rolnictwo. W samym mieście działają 284 podmioty gospodarki narodowej, ich liczba na terenie gminy wynosi 856 (stan REGON, 31.08.2020 r.).

 

Liczba podmiotów gosp. narodowej w mieście i gminie Piaski wg przewidywanej liczby pracujących

(REGON, 31.08.2020 r.)

liczba pracowników miasto Piaski gmina Piaski
0-9 pracowników 272 828
10-49 pracowników 10 24
50-249 pracowników 2 4
ogółem 284 856

 

Rynek pracy nie jest zatem szczególnie rozbudowany, część mieszkańców miasta i gminy poszukuje zatrudnienia w sąsiednich miejscowościach, włącznie z Lublinem. W Piaskach nie działają też firmy spoza sektora MŚP. W profilu gospodarczym miasta i gminy dominuje sektor prywatny (w mieście reprezentowany przez 261 podmiotów, w tym 211 osób fizycznych prowadzących działalność, a w gminie – 816 podmiotów, z czego 669 to osoby fizyczne).

W Piaskach pracy można szukać przede wszystkim w handlu. Handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych to sekcja PKD z największą liczbą firm w Piaskach. W mieście działa 81 takich podmiotów. Kolejne popularne sekcje to: 
    • przetwórstwo przemysłowe i budownictwo – po 28 podmiotów każda,
    • pozostałe usługi – 26 podmiotów,
    • działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 20 podmiotów,
    • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 18 podmiotów,
    • transport i gospodarka magazynowa – 17 podmiotów.

Oferty pracy w województwie lubelskim i powiecie świdnickim – Barometr zawodów

Barometr zawodów to badanie zapotrzebowania na rynku pracy, dzielące grupy zawodów na nadwyżkowe, zrównoważone i deficytowe. Z prognozy na 2020 r. wynika, że na terenie województwa istnieje zróżnicowanie w zależności od rozwijających się w danych powiatach branż. Niemniej w 23 na 24 lubelskie powiaty brakuje kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, w 21 pielęgniarek i położnych oraz spawaczy. Lista zawodów deficytowych w województwie jest jednak dłuższa i obejmuje łącznie 14 grup zawodów, na które jest zapotrzebowanie w co najmniej 15 powiatach.

W powiecie świdnickim, do którego należą Piaski, lista deficytowych zawodów ma pokaźne rozmiary. Oferty pracy czekają w budowlance, branży motoryzacyjnej i transportowej oraz przemyśle. Brakuje osób z różnorodnymi umiejętnościami i kwalifikacjami, jak np. kierowców, mechaników, operatorów maszyn i urządzeń, elektryków, elektromechaników i elektromonterów, cieśli, stolarzy czy pracowników robót wykończeniowych.

Z deficytami chętnych do pracy mierzą się też pracodawcy w branży spożywczej finansowej, usługach. Braki kadrowe cechują także sektor edukacyjny, ochrony zdrowia i inne branże.

Stopa bezrobocia w powiecie świdnickim

Czy bezrobocie w Piaskach i okolicy jest dużym problemem? Powiat świdnicki w sierpniu 2020 r. odnotował stopę bezrobocia przewyższającą zarówno wskaźnik bezrobocia wyliczony dla województwa, jak i dla kraju.

Stopa bezrobocia wyniosła:
    • w Polsce – 6,1%,
    • w woj. lubelskim – 8,1%,
    • w powiecie świdnickim – 9,4%.

W rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku, obsługującym także mieszkańców miasta i gminy Piaski, figurowało w sierpniu 2020 r. ok. 2,5 tys. osób bezrobotnych.