Instruktor terapii zajęciowej w pracowni komputerowej

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Warszawa

9 dni temu

Ogłoszenie numer: 2651873, z dnia 2019-09-10

Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Stowarzyszenia Otwarte Drzwi przy ul. Skorochód-Majewskiego poszukuje instruktora terapii zajęciowej w pracowni komputerowej. Wymiar zatrudnienia: 1 etat – umowa o pracę.

Instruktor terapii zajęciowej w pracowni komputerowej

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • organizowanie i prowadzenie zajęć: umiejętności społecznych oraz terapeutycznych indywidualnych i grupowych w pracowni komputerowej,
 • współpraca z Radą Programową i realizowanie jej ustaleń,
 • tworzenie indywidualnych planów działań dostosowanych do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań osoby wspieranej,
 • prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej beneficjentów,
 • monitorowanie przebiegu rehabilitacji, systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji,
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa, itp.
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza i umiejętności z zakresu pracy z komputerem (znajomość: pakietu Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Power Point; WordPress, Facebook, YouTube, programy graficzne),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu,
 • umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników,
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista.

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego. Etapem pierwszym będzie ocena dokumentów. Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym kandydatów/ki. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami/kami. Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać na adres e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną 19.09.1995 roku. Powstało dzięki determinacji kilkunastu osób, z różnych profesji, z przekonania, że problemy społeczne należy rozwiązywać wspólnie. Nasza misja to zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone oraz tworzenie warunków ich powrotu do społeczeństwa i pełni praw.

Poznaj stanowisko: Pedagog 
Pedagog najczęściej pracuje w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie podstawowym celem jego pracy jest organizowanie pomocy, opieki pedagogicznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychiczny uczniów.Do zadań pedagoga szkolnego należy współpraca z nauczycielami w ich pracy wychowawczej. Zadaniem pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów ...
Praca Pedagog