Inżynier budowy

3D Personnel Poland Sp. z o.o. Sp. K.

Oława

3 dni temu

 

Firma budowlana 3D Personnel Construction, poszukuje na terenie Oławy:

Inżynier budowy
Miejsce pracy: Oława
Wymagania:
 • Min. rok doświadczenia na stanowisku brygadzisty/prowadzącego/inżyniera przy pracach ogólnobudowlanych,
 • Wykształcenie kierunkowe,
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej i technicznej,
 • Samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Chęć rozszerzania wiedzy w zakresie technologii wznoszenia obiektów budowlanych,
 • Umiejętności pracy w zespole i utrzymywania relacji ze współpracownikami na każdym szczeblu.
 • Zdolność do szybkiego podejmowania decyzji,
 • Odpowiedzialność za wykonane prace,
 • Dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
 • Umowa o prace,
 • Wynagrodzenie 4000 zł brutto/ miesięcznie,
 • Możliwość długiej współpracy,
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

1) Administratorem danych osobowych jest Mantel Sp. z o.o. ul. Legnicka 49d/5d, 54-203 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000608096, posiadająca numer REGON: 363981666 oraz numer NIP: 8943075091 (dalej: Administrator lub Spółka). Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora, Panem Dominikiem Putzem, można skontaktować się przez adres e-mail: dominik.putz@viewlegal.pl.

2) Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu przeprowadzenia przez Spółkę procesu rekrutacji, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda.

3) Dane osobowe przekazane Spółce nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że zostanie przez Pana wyrażona na to zgoda. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4) Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji oraz okres 3 lat w przypadku udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, w każdym jednak przypadku nie dłużej jednak niż do momentu wycofania udzielonej zgody.

5) Przysługują Panu/i: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili może zostać przez Pana/Panią cofnięta. Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.

6) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji organizowanej przez Spółkę.

Poznaj stanowisko: Inżynier Budowy 
Specjalista Inżynier budowy to osoba, która planuje i projektuje obiekty budowlane, opracowuje technologię budowy, kontroluje i nadzoruje kolejne etapy budowy, kieruje budową obiektów budowlanych oraz bada i udoskonala konstrukcje całych budynków, albo ich fragmentów. Ze względu na różnorodność obiektów budowlanych istnieje szereg specjalności w tym zawodzie, np.: budowa mostów, ...
Praca Inżynier Budowy