Praca Grodków

Praca w Grodkowie

Grodków leży w zachodniej części województwa opolskiego, w powiecie brzeskim. Miejscowości na mapie Polski należy szukać na zachód od Opola i na południowy wschód od Wrocławia. 

Kto może znaleźć w Grodkowie pracę od zaraz? Czytaj dalej i zapoznaj się ze społeczno-gospodarczą charakterystyką tej miejscowości. 

 

 

Grodków – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Grodków to niewielkie miasto – zajmuje powierzchnię 9,88 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców Grodkowa wynosi z kolei blisko 8,6 tys. osób. Gęstość zaludnienia jest tu zatem stosunkowo duża, przekracza 885 osób na kilometr kwadratowy. 

Grodków (opolskie):

 • powiat brzeski, gmina miejsko-wiejska Grodków, 
 • numer kierunkowy (+48) 77, 
 • kod pocztowy 49-200
 • oznaczenie rejestracji pojazdów OB. 

Grodków jest lokalnym centrum administracyjnym. Znajduje się tu:

 • Urząd Miejski w Grodkowie
  Adres: Warszawska 29, 49-200 Grodków
  Telefon: 77 404 03 00

Nie ma w Grodkowie urzędu pracy – mieszkańców obsługuje PUP w Brzegu:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
  Adres: Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg
  Telefon: 77 444 13 90

Grodków jest oddalony od stolicy powiatu o około 20 kilometrów. Z miasteczka niedaleko również do Strzelina (27 kilometrów) i Nysy (25 kilometrów). Żeby dostać się z Grodkowa do stolicy województwa – Opola, należy przejechać trasę o długości około 48 kilometrów. Z kolei Wrocław jest oddalony o mniej więcej 62 kilometry. 

Sprawną komunikację na poziomie lokalnym i ponadlokalnym zapewnia sieć dróg przebiegających przez miasto. Główną arterią transportową jest droga wojewódzka nr 401, łącząca Grodków bezpośrednio z Nysą, a także wiodąca do autostrady A4. Ponadto miejscowość przecinają drogi wojewódzkie nr 385, nr 378. 

Grodków to miasto o długiej historii. Prawa miejskie otrzymał już w XIII wieku. Rozwijał się jako ośrodek rzemiosła, handlu, a od XIX wieku również drobnego przemysłu. W Grodkowie działały między innymi fabryki zabawek, wyrobów tytoniowych, pasty, palarnia kawy, tartak czy browar. W drugiej połowie XX w. nastąpił szybki rozwój gospodarczy Grodkowa – wówczas powstały zakłady przemysłowe z branży metalowej, a także spożywczej. 

Niemniej Grodków to nie tylko przemysł – miasto jest również atrakcyjne pod względem turystycznym. Znajdują się w nim liczne zabytki, w tym zachęcająca do spacerów zabudowa starego miasta, zachowane fragmenty murów miejskich z wieżami dawnych bram, basztą, a także wielowiekowy ratusz i monumentalne kościoły – wrażenie robi szczególnie kościół pw. św. Michała Archanioła.

Grodków to miasto pełne zieleni, o ciekawej ofercie kulturalnej, tradycjach muzycznych – urodził się tu nauczyciel Fryderyka Chopina, Józef Elsner. W miasteczku działają Ośrodek Kultury i Rekreacji, Gminne Centrum Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, kina, są tu także basen, hala sportowa. 

Rynek pracy, oferty pracy – Grodków

Profil gospodarczy Grodkowa jest dość zróżnicowany. W mieście działają firmy różnej wielkości. Zgodnie z rejestrem REGON (stan w końcu września 2020 r.) w Grodkowie mają siedzibę 3 duże podmioty gospodarki narodowej (wszystkie z sektora prywatnego), a także 8 średnich (w tym 4 prywatne), 36 małych (28 prywatnych) i 975 mikro- (924 prywatne). Łącznie wszystkich podmiotów gospodarki jest 1022. 

Czy zajmują się zawodowo mieszkańcy Grodkowa? Najwięcej w mieście funkcjonuje:

 • firm handlowych lub oferujących naprawę pojazdów – 246, 
 • przedsiębiorstw budowlanych – 157, 
 • firm prowadzących działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości – 113, 
 • zakładów przemysłowych – 82. 

Te cztery dziedziny działalności (zgodnie z deklarowanymi sekcjami PKD) obejmują 58,6% wszystkich podmiotów gospodarki w mieście. 

W jakim charakterze najłatwiej podjąć w okolicy Grodkowa pracę? O dostępności wakatów w całym powiecie brzeskim wiele mówi badanie Barometr zawodów, wykonywane co roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z nim w 2020 r. największy deficyt pracowników w powiecie dotyczy magazynierów. Eksperci rynku pracy wskazują, że pracodawcy szukają na to stanowisko osób znających biegle specjalistyczne programy komputerowe, a także mających uprawnienia na wózki widłowe wysokiego składowania. 

Na liście zawodów deficytowych w powiecie znajduje się jednak kilkadziesiąt pozycji. Tutejsze firmy szukają między innymi pracowników gastronomii, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, budownictwa, transportu, rolnictwa i sadownictwa. 

Jednocześnie w powiecie brzeskim zanotowano nadwyżkę ekonomistów oraz specjalistów technologii żywności i żywienia – przedstawiciele tych dwóch grup zawodowych muszą liczyć się z trudnościami na rynku pracy.