Inżynier ds. Budowlanych

Gegenbauer Polska Sp. z o.o.

Kraków

62 dni temu


Firma Gegenbauer Polska Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko:


Inżynier ds. Budowlanych

Miejsce pracy: Kraków

Zadania:
 • Wykonywanie przeglądów budowlanych nieruchomości w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • Sporządzanie i podpisywanie protokołów, ocena stanu technicznego nieruchomości,
 • Kontrola nad prowadzeniem dokumentacji nieruchomości, w tym książek obiektu budowlanego,
 • Prowadzenie prac inwestycyjnych i remontowych w zakresie budownictwa,
 • Przygotowywanie dokumentacji nieruchomości do kontroli PINB,
 • Monitorowanie prac budowlanych i wsparcie merytoryczne kierowników obiektów,
 • Kalkulacja kosztów napraw i remontów nieruchomości.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe budowlane,
 • Uprawnienia budowlane w zakresie budownictwa lądowego do kierowania robotami bez ograniczeń,
 • Bardzo dobra znajomość Prawa Budowlanego i przepisów powiązanych,
 • Doświadczenie w zakresie oceny stanu technicznego nieruchomości, ekspertyz, sporządzania planów remontowych,
 • Znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem technicznym nieruchomości,
 • Dobra znajomość zagadnień konstrukcyjno-budowlanych,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Podstawowa znajomość zagadnień ekonomicznych.
Oferujemy:
 • Ciekawą pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie,
 • Dobre warunki płacowe, adekwatne do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy,
 • Pakiet socjalny (opieka medyczna, dofinansowanie do urlopu, możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego i karty sportowej)
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
 • System szkoleń wew. i zew.
 • Dyspozycyjność do krótkich wyjazdów służbowych.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Gegenbauer Polska Sp. z o.o., 31-982 Kraków al. Jana Pawła II 190. Dane są zbierane dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Inżynier ds. Budowlanych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych dla potrzeb rekrutacji w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gegenbauer Polska Sp. z o.o. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zawartych w dokumentach dołączonych do aplikacji (Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że Gegenbauer Polska Sp. z o.o. może przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody).

Poznaj

Gegenbauer Polska Sp. z o.o.

Gegenbauer Polska Sp. z o.o od ponad dwudziestu lat działa na rynku Polskim. Wchodzi w skład grupy przedsiębiorstw zarządzanych przez Gegenbauer Holding SA & Co.Kg. z siedzibą w Berlinie. Specjalizuje się w dostawie kompleksowych usług Facility Management dla nieruchomości tj. zarządzania ich funkcjami technicznymi, ekonomicznymi i infrastrukturalnymi.Gegenbauer Polska Sp. z o.o. od wielu lat utrzymuje silną pozycję na rynku w sektorze usług Facility Management. Kompleksowe i indywidualne rozwiązania to nasza strategia, którą kierujemy się w codziennej pracy z klientami. Dopasowujemy się i rozwijamy zgodnie z trendami rynkowymi zachowując przy tym wysoką jakość świadczonych usług poprzez stosowanie nowoczesnych technologii. Inwestujemy w rozwój pracowników tak, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez zmieniające się warunki rynkowe.

Poznaj stanowisko: Inżynier Budowy 
Specjalista Inżynier budowy to osoba, która planuje i projektuje obiekty budowlane, opracowuje technologię budowy, kontroluje i nadzoruje kolejne etapy budowy, kieruje budową obiektów budowlanych oraz bada i udoskonala konstrukcje całych budynków, albo ich fragmentów. Ze względu na różnorodność obiektów budowlanych istnieje szereg specjalności w tym zawodzie, np.: budowa mostów, ...
Praca Inżynier Budowy