Inżynier Produktu

AQ Wiring Systems Sp. z o.o.

Łódź

28 dni temu

AQ Wiring Systems Sp. z o.o. jest częścią szwedzkiego AQ Group. Nasze motto WE ARE RELIABLE towarzyszy nam na każdym etapie naszej działalności. Zarówno nasi klienci jak i nasi pracownicy mogą na nas polegać w każdej sytuacji. Wierzymy, że każdy pracownik ma taki sam status i działamy zawsze jako jedna drużyna. Prostota to coś co mocno sobie cenimy – nie znajdziesz u nas nadmiaru procedur utrudniających pracę, w zamian za to otrzymasz wsparcie i rodzinną atmosferę. Zajmujemy się produkcją wiązek kablowych i modułów elektromechanicznych dla największych firm z branży automotive.

Do działu produkcji AQ Wiring Systems w Łodzi poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Inżynier Produktu
Miejsce pracy: Łódź
Będziesz odpowiedzialny za:
 • zarządzanie dokumentacją techniczną firmy i klienta
 • skuteczną współpracę z klientami (zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi)
 • zarządzanie bieżącymi sprawami dotyczącymi produktu – aktualizacja rysunków, specyfikacji
 • tworzenie opisów zadaniowych dla poszczególnych stanowisk pracy i definiowanie narzędzi
 • wsparcie działu produkcji poprzez optymalizowanie procesów produkcyjnych
 • nadzór nad budową prototypów oraz walidacją
 • realizację wszelkich działań projektowych zgodnie z procesem rozwoju produktu
Jesteś idealnym kandydatem jeśli:
 • posiadasz wykształcenie wyższe techniczne
 • komunikacja w języku angielskim nie stanowi dla Ciebie żadnego problemu (poziom B2 w zupełności wystarczy)
 • pakiet MS Office nie ma przed Tobą żadnych tajemnic
 • bez problemu poruszasz się w programie AutoCAD
 • świetnie potrafisz zorganizować swoją pracę, jesteś odporny na stres i lubisz pracę w zespole
W zamian za Twoją pracę oferujemy:
 • pracę na pełen etat (możesz wybrać godzinę rozpoczęcia pracy pomiędzy 7.00 a, 8.00)
 • rozwój zawodowy poprzez szkolenia, o których sam możesz decydować
 • sympatyczną atmosferę w zespole specjalistów w swojej dziedzinie
 • szansę na zdrowy styl życia karta sportowa, wsparcie naszej firmowej drużyny sportowej, firma jest także przyjazna dla cyklistów (prysznice firmowe, stojaki rowerowe)
 • opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny
 • premie świąteczne, dofinansowanie do wakacji
 • dofinansowanie do nauki języka angielskiego

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 1. AQ Wiring Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 99, NIP: 7281357239, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej: „RODO”) informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.lodz@aqg.se
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. c) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych która w każdym czasie może być odwołana.
  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu uczestniczenia w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Pracownikom, biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz Pracownikom Działu Kadr Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji nie dłużej, niż 3 miesiące. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 6 miesięcy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) spowoduje, iż otrzymane od Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.

Zgoda


W przypadku, gdy Pani/Pan chce, aby dokumenty aplikacyjne były wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AQ Wiring Systems Sp. z o.o. w celu uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”