Key Account Manager (TSL)

Geodis Poland Sp. z o.o.

Warszawa

99 dni temu

Grupa Geodis, czwarty co do wielkości operator zintegrowanych usług multimodalnych w Europie, oferuje szeroki wachlarz rozwiązań transportowych i logistycznych, jesteśmy obecni na każdym etapie łańcucha dostaw naszych Klientów. Działamy w 120 krajach zatrudniając 41 000 pracowników. W Polsce funkcjonujemy pod nazwą Geodis Poland Sp. z o. o.
Filarem naszego sukcesu są ludzie, dlatego zatrudniamy najlepszych pracowników na rynku, zapewniając im liczne szkolenia, wysokiej klasy narzędzia oraz bardzo bogaty pakiet socjalny. Nasza firma może poszczycić się niską rotacją pracowników ze względu na przyjazną atmosferę i wzajemny szacunek.

 

W związku z rozwojem firmy, poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

Key Account Manager (TSL)
Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:
 • Nawiązywanie pozytywnych relacji z nowymi partnerami biznesowymi w zakresie transportu drogowego (bez ograniczeń terytorialnych)
 • Stworzenie własnej strategii na pozyskiwanie nowych klientów
 • Organizowanie i prowadzenie spotkań handlowych
 • Analizowanie potrzeb klientów i doradzanie najlepszych rozwiązań
 • Negocjowanie warunków współpracy z nowymi kontrahentami
 • Budowanie bazy potencjalnych klientów
 • Przygotowywanie ofert
 • Współpraca z działami operacyjnymi
 • Monitorowanie rynku TSL
 • Bieżące raportowanie przebiegu i wyników pracy  
U kandydatów zwracamy uwagę na:
 • Doświadczenie w sprzedaży usług z branży TSL
 • Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikację biznesową
 • Aktualną wiedzę w zakresie transportu drogowego
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne oraz prezentacyjne
 • Umiejętność planowania i organizacji własnej pracy
 • Bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel)
 • Wysoką motywację do pracy i chęć podnoszenia kwalifikacji
 • Prawo jazdy kat. B.
Zapewniamy:
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w prestiżowej, międzynarodowej firmie o światowej renomie i tradycji sięgającej ponad wiek
 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz sprawiedliwy system premiowy
 • Możliwość rozwijania sieci kontaktów biznesowych na całym świecie (bez ograniczeń terytorialnych)
 • Duży wachlarz produktów, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprostać wysokim oczekiwaniom naszych klientów
 • Silne wsparcie działu operacyjnego
 • Realną możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy
 • Przyjazną atmosferę wzajemnego szacunku, gdzie każdy Pracownik jest doceniany i traktowany po partnersku
 • Duże możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych za pomocą kursów, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych finansowanych przez firmę (w tym kursy językowe)
 • Narzędzia pracy: samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy
 • Szeroki pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna w Medicover, ubezpieczenie na życie, karta Multisport
 • Ciekawe eventy i fajne wyjazdy integracyjne
 • Bardzo dobre warunki lokalowe: nowoczesne, czyste i przestrzenne biuro na Warszawskim Mokotowie
 • Owocowe wtorki i sportowe piątki!

W CV prosimy umieścić klauzulę:

Aplikując na powyższe ogłoszenie rekrutacyjne, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonym kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:


 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geodis Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17a zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010176, NIP 524-23-88-571, Regon 017229471
 • Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: janusz.kacprowicz@geodis.com
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Geodis Polska sp. z o. o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Kierownik ds. kluczowych klientów (key account manager, skrót KAM) to osoba, która zarządza projektami i procesami, bardziej niż zespołem ludzi. Natomiast w przypadku, gdy firma ma wielu handlowców (np. branża FMCG, sektor ubezpieczeniowy), to wtedy kierownik ds. kluczowych klientów odpowiedzialny jest również za koordynację pracy pracowników. Ogólnie rzecz ujmując pracownik ten ...
Praca Kierownik ds. Kluczowych Klientów - Key Account Manager