Kierownik Budowy branży elektrycznej

INERGIS S.A.

Kraków

41 dni temu

 

Firma istniejąca od 32 lat . posiadająca bogate doświadczenie w branży, zatrudnionych ponad 100 pracowników, poszukuje:

 

Kierownik Budowy branży elektrycznej
Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:
 • organizacja oraz nadzór nad robotami w zakresie elektrycznym w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogram,
 • weryfikowanie dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań; wybieranie optymalnego wariantu realizacji robót branży elektrycznej i uzgadnianie z zamawiającym zamiennych rozwiązań,
 • wsparcie techniczne dla działu projektowo-kosztorysowego w zakresie kosztorysowania i projektowania branży elektrycznej,
 • dokonywanie uzgodnień z dostawcami i podwykonawcami w zakresie zamawiania niezbędnych materiałów i usług budowlanych,
 • nadzorowanie i rozliczanie wykonywanych prac przez podwykonawców,
 • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i projektowych,
 • przygotowanie raportów o stanie zaawansowania prac,
 • dbałość o przestrzeganie procedur bhp,
 • nadzór nad pracownikami firmy.
Wymagania:
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej - dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień projektowych,
 • doświadczenie w kierowaniu robotami branżowymi,
 • doświadczenie w procesie ofertowania,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w zakresie instalacji fotowoltaicznych,
 • wysoka samodzielność, kreatywność oraz komunikatywność,
 • posiadane prawo jazdy kat. B,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność współpracy w zespole.
Oferujemy:
 • pracę w stabilnej, istniejącej od 1988r. firmie instalacyjno-budowlanej,
 • współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą firmy,
 • możliwość rozwoju,
 • uzgodniona forma zatrudnienia,
 • terminowo wypłacane uzgodnione wynagrodzenie,
 • praca na ½ lub 1 etat / do uzgodnienia/.
CV powinno zawierać klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez INERGIS S.A. z siedzibą w Częstochowie, w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji. Przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INERGIS S.A. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat. Przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
Poznaj stanowisko: Kierownik Budowy 
Kierownik budowy jest to osoba czuwająca nad prawidłowym procesem realizacji budowy lub robót budowlanych. Pracownik ten reprezentuje wykonawcę. Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa jego prawa. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy, m.in.: kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych (np. roboty ziemnie, ciesielskie, ...
Praca Kierownik Budowy