Kierownik Budowy

ABB Sp. z o.o.

Kraków

401 dni temu

Kierownik Budowy
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref.: PL67631018_E3


Kierownik Budowy odpowiada za całościową realizację kontraktów budowlanych w miejscu prowadzenia projektu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie planowała, kontrolowała i nadzorowała terminowość i poprawność realizowanych zadań związanych z budową stacji elektroenergetycznych, mając na uwadze zapewnienie ich opłacalności i zgodności z ustaleniami kontraktowymi, standardami jakości, harmonogramem i wymogami bezpieczeństwa podczas budowy, montażu, rozruchu oraz uruchomienia.

Zadania:
 • Planowanie działań we współpracy z Project Managerem dotyczących projektu z uwzględnieniem dostępności zasobów oraz sprzętu niezbędnego do ich realizacji; 
 • Nadzór i koordynacja prac budowlanych;
 • Odpowiedzialność za realizację projektu w zgodzie z wymaganą przez zamawiającego jakością i zapisami w kontrakcie; 
 • Przestrzeganie zgodności prowadzonych robót z: harmonogramami, prawem budowlanym, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami BHP;
 • Kontrolowanie budżetu budowy, monitorowanie bieżących wydatków w porównaniu do wydatków prognozowanych i szacowanie kosztów ostatecznych budowy;
 • Organizacja, kierowanie i nadzór nad pracą podwykonawców;
 • Opracowywanie raportów z przeprowadzonych prac;
 • Zapewnienie prawidłowej obsługi, magazynowania i instalacji urządzeń dostarczanych przez ABB w celu zapewnienia terminowego realizacji projektu.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: elektrotechnika, elektroenergetyka, elektryka);
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku; 
 • Znajomość MS Project oraz pakietu MS Office (szczególnie Excel);
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznym bez ograniczeń;
 • Znajomość zasad BHP, metod ich wdrażania a także przestrzegania ich stosowania;
 • Niezależność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • Otwartość, sumienność i punktualność;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz pracy zespołu;
 • Gotowość do podróży służbowych, pracy w ciągu tygodnia poza miejscem zamieszkania;
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach;
 • Stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności;
 • Miłą atmosferę pracy.

 

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji”

Poznaj

ABB Sp. z o.o.

Dlaczego warto?

ABB jest globalnym liderem kształtującym przyszłość w dziedzinie cyfryzacji przemysłu. Każdego dnia pracownicy ABB na całym świecie pracują nad rozwiązaniem największych problemów współczesnych czasów, takich jak dostarczanie ekologicznej energii, zwiększanie wydajności i wprowadzanie strategii zrównoważonego rozwoju.

Poznaj stanowisko: Kierownik Budowy 
Kierownik budowy jest to osoba czuwająca nad prawidłowym procesem realizacji budowy lub robót budowlanych. Pracownik ten reprezentuje wykonawcę. Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa jego prawa. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy, m.in.: kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych (np. roboty ziemnie, ciesielskie, ...
Praca Kierownik Budowy