Kierownik ds. Projektów Rejestracyjnych

KRKA Polska Sp. z o.o.

Warszawa

5 dni temu

Podejmij wyzwanie

Kierownik ds. Projektów Rejestracyjnych
(Warszawa)
CEL PRACY
 • prowadzenie procesów rejestracyjnych i zmian po rejestracyjnych zgodnie z procedurami narodowymi i europejskimi
 • uczestniczenie w projektach europejskich wspólnie z ekspertami w ramach grupy Krka
 • przygotowywanie dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego i innymi wytycznymi
 • przygotowywanie dokumentacji do wniosków o zmianę w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz do aktualizacji dokumentacji w procedurach narodowych i europejskich
 • ocenę materiałów marketingowych i materiałów opakowaniowych pod względem zgodności z obowiązującym prawem
 • reprezentowanie firmy w kontaktach z urzędami
OCZEKUJEMY
 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: chemia, biologia, farmacja, medycyna lub pokrewne
 • minimum 3 lata doświadczenia w branży farmaceutycznej w dziale rejestracji leków lub w odpowiednim urzędzie centralnym
  min. roczne doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • znajomości wymagań prawnych w zakresie rejestracji produktów leczniczych
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • dobrej znajomości pakietu MS Office
 • zdolności analitycznego myślenia
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • dokładności, terminowości, doskonałej organizacji pracy
OFERUJEMY
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 Aplikuj Poznaj

KRKA Polska Sp. z o.o.

Krka jest jedną z wiodących generycznych firm farmaceutycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Zajmujemy się produkcją i sprzedażą leków na receptę, leków dostępnych bez recepty, a także produktów weterynaryjnych. Skupiamy się na rozwoju i dystrybucji generycznych produktów farmaceutycznych o wysokiej jakości, które sprzedajemy pod własnymi markami. Produkty te wytwarzamy z substancji czynnych wykorzystujących zaawansowane metody badawcze i nowoczesne technologie produkcyjne. W naszej ofercie znajdują się też usługi turystyczne i uzdrowiskowe w ośrodkach Terme Krka w Słowenii.

Zatrudniamy przeszło 12 tysięcy pracowników, a nasze leki są stosowane przez 45 milionów pacjentów w ponad 70 krajach na świecie.

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem, od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu