Kierownik Działu Administracji i Inwestycji

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

Warszawa

400 dni temu

Ogłoszenie numer: 2626185, z dnia 2019-08-23

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury jest instytucją kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Przedmiotem działania Teatru jest produkcja i wystawianie spektakli muzycznych, koncertów i imprez muzycznych dla dorosłych i dzieci, wystawianie spektakli operetkowych, organizowanie małych form kameralnych oraz podejmowanie innych działań mających na celu szerzenie szeroko rozumianej kultury muzycznej.

Kierownik Działu Administracji i Inwestycji

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • kompleksowe administrowanie obiektami będącymi w użytkowaniu Teatru,    
 • zarządzanie pracą podległych pracowników,
 • planowanie i realizacja zakupów,
 • prowadzenie we współpracy z Działem  Finansów i Księgowości ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • utrzymywanie infrastruktury materialnej i technicznej, obiektów, urządzeń i środków transportu w gotowości do organizowania działalności statutowej Teatru,
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych (sporządzanie i aktualizowanie rocznego planu zamówień publicznych, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych),
 • koordynowanie spraw z zakresu inwestycji i remontów (opracowywanie projektów planów remontowych i inwestycyjnych Teatru, opracowywanie projektów planów zakupów ze środków inwestycyjnych, sporządzanie wniosków aplikacyjnych w celu uzyskania środków na remonty lub inwestycje, monitorowanie przebiegu inwestycji lub remontów, prowadzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu sprawnego, terminowego, zgodnego z przepisami prawa i zawartymi umowami prowadzenia inwestycji lub remontów oraz ich rozliczanie).

Wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (preferowane instytucje sektora publicznego, instytucje kultury),
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów przetargowych (SIWZ, kalkulacji szacunkowej wartości zamówienia, ogłoszeń o zamówieniu, projektów umów z Wykonawcami), 
 • doświadczenie w koordynowaniu projektów inwestycyjnych, budowlanych,
 • prawo jazdy kat B,
 • umiejętności organizacyjne, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość MS Office i urządzeń biurowych,
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania,
 • umiejętność pracy w zespole.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Kierownik do spraw inwestycji finansowych to osoba, której działania mają na celu maksymalizację zysku z prowadzonych inwestycji finansowych. Kierownik podejmuje strategiczne z punktu widzenia przedsiębiorstwa decyzje, na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia opracowuje taktykę inwestycyjną i sprawuje nadzór nad jej poprawną realizacją. Jak w przypadku siostrzanych stanowisk kierowniczych także dział inwestycji ...
Praca Kierownik ds. Inwestycji Finansowych