Kierownik Działu Finansowego

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Warszawa

33 dni temu

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

ogłasza rekrutację na stanowisko:

Kierownik Działu Finansowego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: KIEROWNIKFFF/2021.

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., ul. Włościańska 52, Warszawa

 

Wymagania stawiane kandydatom:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość, zarządzanie)
 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego w pionie finansowo-księgowym na stanowiskach kierowniczych
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • wiedza z zakresu zarządzania finansami
 • wiedza z zakresu prawa podatkowego
 • mile widziana znajomość praktyczna SAP
Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:
 • nadzór nad pracą podległego personelu
 • nadzór nad kontaktami z instytucjami finansowymi i największymi kontrahentami
 • kontrola pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym dokumentów obrotu gotówkowego i bezgotówkowego
 • nadzór nad wewnętrznymi kontrolami finansowymi i rozliczeniami z pracownikami firmy
 • prowadzenie bieżącej analizy środków na rachunkach bankowych i ich wykorzystania
Prosimy o dopisanie na dole dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Administratorem danych są Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.”.

Poznaj

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp z o.o. działają na podstawie Statutu, a przedmiotem ich działania jest:

 • prowadzenie komunikacji zbiorowej na terenie miasta stołecznego Warszawy taborem autobusowym
 • eksploatacja środków przewozowych komunikacji autobusowej, przy zachowaniu sprawnej i regularnej komunikacji zbiorowej oraz utrzymanie sprawności technicznej eksploatowanych autobusów
 • prowadzenie działalności w zakresie zakupu, wymiany i naprawy taboru dla realizacji statutowego przedmiotu działania
 • inicjowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów, urządzeń miejskiej komunikacji zbiorowej w ramach umocowania udzielonego przez Urząd m.st. Warszawy

Wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. pokrywane są z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi oraz z działalności pozaprzewozowej.

Bieżący nadzór nad realizacją zadań sprawuje w imieniu Urzędu m.st. Warszawy - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Poznaj stanowisko: Kierownik ds. Finansowych 
Obszar kompetencji kierownika do spraw finansowych jest bardzo szeroki. Jest to osoba odpowiedzialna za nadzorowanie i koordynowanie całokształtu operacji finansowych przedsiębiorstwa lub instytucji, w której jest zatrudniona. W praktyce kierownik ds. finansowych nadzoruje wypłaty dla pracowników, spłaty kredytów, zakładanie lokat, otwieranie i likwidowanie rachunków bankowych, windykację długów od ...
Praca Kierownik ds. Finansowych