Kierownik Działu Medycznego (Medical Manager)

IBSS BIOMED S.A.

Kraków

56 dni temu

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna


Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

 

Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są
innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty,
sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.

 

Obecnie do pracy poszukujemy kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Kierownik Działu Medycznego (Medical Manager)
Miejsce pracy: Kraków
OPIS STANOWISKA:
 • zarządzanie podległym zespołem
 • przygotowywanie zestawień naukowych na podstawie literatury medycznej,
 • ocena materiałów marketingowych pod względem merytorycznym i zgodności z prawem,
 • przeprowadzanie szkoleń dla przedstawicieli medycznych,
 • kontakt z jednostkami naukowymi i Key Opinion Leaderami,
 • udział w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • współpraca z CRO w zakresie nadzoru nad rejestracją i przebiegiem badań klinicznych IV fazy.
 • wsparcie merytoryczne pozostałych działów w firmie i zapewnianie ciągłości przekazu naukowego,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji.
PROFIL KANDYDATA:
 • wykształcenie wyższe preferowane lekarskie,
 • wiedza z zakresu immunologii i szczepień ochronnych, ginekologii, mikrobiomu,
 • umiejętność wyciągania wniosków na podstawie anglojęzycznej literatury naukowej,
 • umiejętność pisania tekstów o tematyce medycznej (medical writing),
 • umiejętność profesjonalnej prezentacji danych naukowych,
 • komunikatywność,
 • swoboda w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie (w tym terminologią medyczną) – warunek konieczny
 • gotowość do polskich i zagranicznych podróży służbowych.
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:
 • doświadczenie w study start-upie badań klinicznych IV fazy,
 • doświadczenie w tłumaczeniach medycznych,
 • wiedza z zakresu pharmacovigilance,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • doświadczenie marketingowe.
OFERUJEMY:
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • pracę w miłej atmosferze,
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji,
 • udział w szkoleniach i możliwość rozwoju,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Poznaj

IBSS BIOMED S.A.

Poznaj stanowisko: Kierownik Działu 
Kierownik działu to osoba odpowiedzialna za koordynowanie i nadzorowanie prac podległego zespołu pracowników, zatrudnionych w danym dziale firmy lub instytucji. Kierownik wypełnia zadania wynikające z charakteru działalności konkretnego działu, przeważnie jednak praca kierownika polega na określaniu zadań poszczególnych pracowników, opracowywaniu wewnętrznych norm i procedur, mających zmaksymalizować efektywność ich ...
Praca Kierownik Działu