Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Kierownik Oddziału utrzymania ruchu
Zaklad Mechaniczny BUMAR-MIKULCZYCE S.A.
Zabrze
kierownik/koordynator
pełny etat
umowa o pracę
51 dni temu

Ogłoszenie numer: 4844112, z dnia 2021-06-14

Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. specjalizuje się w produkcji przekładni mechanicznych dla odbiorców wojskowych i cywilnych. Nasze wyroby poza sektorem wojskowym używane są w przemyśle motoryzacyjnym, obrabiarkowym, rolniczym na rynku krajowym i zagranicą.

Kierownik Oddziału utrzymania ruchu

Miejsce pracy: śląskie / Zabrze

 

Opis stanowiska

 • Utrzymuje w ciągłej sprawności park maszynowy;
 • Nadzoruje prawidłową eksploatację parku maszynowego oraz prowadzi gospodarkę remontową;
 • Utrzymuje w należytym stanie budynki, hale i tereny będące w użytkowaniu Spółki, w tym zapewnia aktualne przeglądy ich stanu zgodnie z wymogami określonymi w stosownych przepisach prawnych;
 • Utrzymuje w pełnej sprawności infrastrukturę elektryczną, powietrzną, wodociągową i gazową;
 • Prowadzi ewidencję i dokumentację dotyczącą środków trwałych podlegających okresowej kontroli UDT (w tym suwnic, żurawików, kotłów, zbiorników ciśnieniowych, separatorów oraz książki obiektów, protokoły przeglądów budowlanych, dokumentacja dotycząca pomiarów ochronnych obiektów i maszyn, utylizacji odpadów produkcyjnych);
 • Przygotowuje miesięczne rozliczenia mediów dzierżawców;
 • Klasyfikuje i przeprowadza inwentaryzację środków trwałych;
 • Prowadzi prace w zakresie zabezpieczenia środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, w tym prowadzi laboratorium;
 • Obsługuje kotłownię, kompresorownię i transport pod kątem utrzymania pełnej sprawności tych urządzeń i instalacji;
 • Bierze udział w pracach związanych ze zmianą lokalizacji maszyn i urządzeń;
 • Dokonuje pomiarów dokładnościowych maszyn i urządzeń oraz prowadzi pełną dokumentację w tym zakresie;
 • Rejestruje działania konserwacyjne, w tym prowadzenie dokumentacji dla stacji transformatorów;
 • Zapewnia porządek wewnątrz zakładu;
 • Utrzymuje w należytym stanie drogi komunikacyjne, obiekty i budowle;
 • Dba o wygląd terenów zarówno wewnątrz zakładu, jak i terenów przyzakładowych;
 • Nadzoruje firmy świadczące usługi elektryczne i elektroniczne;
 • Dokonuje złomowania zbędnego majątku.

Wymagania

Od Kandydata oczekujemy:

 • Minimum średniego wykształcenia technicznego;
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomości rysunku technicznego;
 • Umiejętności zarządzania pracownikami;
 • Umiejętności pracy w zespole, komunikatywności;

Oferujemy

 • ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne warunki zatrudnienia
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Zaklad Mechaniczny BUMAR-MIKULCZYCE S.A.

Podobne oferty