Kierownik Oddziału

Kemipol Sp. z o.o.

Wrocław

65 dni temu

Kemipol należy do globalnej Grupy Kemira. Jesteśmy liderem na rynku w naszej branży. Woda pitna, przemysłowa i ścieki – to główne zakresy naszej pracy. W każdym z tych aspektów stosowanie chemikaliów jest ważnym elementem procesu oczyszczania i właśnie w tym zakresie jesteśmy ekspertami. Jesteśmy laureatami wielu nagród, a osiągane sukcesy zawdzięczamy naszym pracownikom - zespołowi specjalistów w swoich dziedzinach.

Kierownik Oddziału
Miejsce pracy: Wrocław
Do naszego zakładu we Wrocławiu poszukujemy doświadczonego Kierownika Oddziału , do którego obowiązków należeć będzie m.in:
 • Zarządzanie zakładem i podległymi pracownikami
 • Planowanie i koordynowanie procesów produkcyjnych
 • Zapewnienie terminowej realizacji planów sprzedaży
 • Inicjowanie i kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy
 • Planowanie i realizacja projektów inwestycyjnych
 • Kontrola kosztów działalności podległego oddziału oraz ocena ryzyka wynikającego z działalności
Czego oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego (dyplom z chemii, inżynierii produkcji lub pokrewne)
 • Ponad 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w branży produkcyjnej
 • Dobrych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
 • Biegłej znajmości języka angielskiego
Co oferujemy:
 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Prace w wielokulturowym i pozytywnym środowisku pracy
 • Uczestnictwo w tworzeniu i rozwoju firmy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej poniższą klauzulę.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu aktualnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby Pani/Pana CV trafiło do rekrutacyjnej bazy danych Kemipol Spółka z o.o., abyśmy mogli je wziąć pod uwagę w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dodanie do CV drugiej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych także dla celów przyszłych rekrutacji”.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana w tym przypadku jest Kemipol Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, przy ul. Kuźnickiej 6. Informujemy, że dane mogą być udostępnione innym podmiotom grupy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu związanym z rekrutacją i będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Kemipol Sp. z o.o. można uzyskać kontaktując się z lokalnym Działem Personalnym. Informujemy, w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby spółki, iż obiekty Kemipol Sp. z o.o. są monitorowane, w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników i gości, a także w celu ochrony mienia i majątku firmy. System monitoringu może być wykorzystywany do badania incydentów związanych z bezpieczeństwem w celu zabezpieczenia dowodów, jeżeli takie zdarzenia wystąpią. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres nieprzekraczający 30 dni. Zarejestrowane obrazy z kamer zapisywane są centralnie i przechowywane w bezpiecznym miejscu.
Poznaj stanowisko: Kierownik Oddziału 
Kierownik Oddziału to osoba, która zarządza zespołem pracowników. Do obowiązków tego pracownika należy, m.in.: kierowanie oddziałem firmy, pozyskiwanie nowych kontrahentów, negocjowanie warunków i umów handlowych, wdrażanie nowych technologii, rozliczanie czasu pracy podległych pracowników, nadzorowanie prac oraz organizowanie szkoleń. A także dbanie o wysoki poziom i jakość obsługi ...
Praca Kierownik Oddziału