Kierownik Robót SRK

NES Global Talent

Warszawa

22 dni temu

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja. 

 

NES Polska dla firmy technologicznej  -  lidera automatyki kolejowej prowadzi rekrutację na stanowisko stanowisko:

Kierownik Robót SRK
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót (zgodnie z projektem, specyfikacją  techniczną oraz sztuką budowlaną)
 • współpraca z Kierownikiem Projektu, Inżynierem Budowy oraz Działem Zakupów
 • prowadzenie dokumentacji budowlanej, kontrola jakości i wewnętrzne odbiory wykonywanych prac
 • prowadzenie uzgodnień z inwestorem, podwykonawcami i dostawcami

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (transport w specjalności sterowanie ruchem w transporcie, sterowanie ruchem lub zabezpieczenie ruchu pociągów, elektrotechnika)
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi srk (w zakresie urządzeń zabezpieczenia  i sterowania ruchem kolejowym lub w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych)
 • udokumentowane doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi
 • znajomość systemów srk stosowanych na sieci PKP PLK S.A.
 • dyspozycyjność i mobilność do częstych wyjazdów służbowych
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • pracę z najnowocześniejszymi światowymi technologiami automatyki kolejowej,
 • szkolenia zawodowe oraz możliwość uzupełnienia lub zdobywania nowych uprawnień zawodowych,
 • profesjonalne narzędzia pracy (samochód służbowy, laptop, telefon itp.),
 • atrakcyjny system wynagradzania oraz szeroki pakiet socjalny.
 • pakiet dodatkowych benefitów (szkolenia techniczne i językowe, prywatna opieka medyczna, fundusz socjalny),
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

NES Global Talent

Kierownik robót budowlanych odpowiada za prawidłowe, zgodne z przyjętymi zasadami prowadzenie robót budowlanych oraz przestrzeganie prawa budowlanego. Do jego zadań należy również rozdzielanie zadań pracownikom oraz nadzór nad podwykonawcami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku nadzoruje terminowość wykonywanych prac oraz realizację budowy zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem. Często kierownik robót ...
Praca Kierownik robót budowlanych