Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Kierownik / Starszy Kierownik Projektu w Biurze Projektów i Procesów
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warszawa
kierownik/koordynator
pełny etat
umowa o pracę
7 dni temu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Kierownik / Starszy Kierownik Projektu w Biurze Projektów i Procesów
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/BPP/112/22

Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania portfelem projektów

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • nadzór nad portfelem projektów, w tym monitorowanie i raportowanie osiągania celów projektów, zakresu, harmonogramu i budżetu;
 • koordynowanie prac związanych z opracowaniem i wykorzystaniem wewnętrznych metodyk i zasad zarządzania portfelem projektów;
 • współpraca z Kierownikami Projektów w zakresie projektów i projektów będących częścią portfela projektów;
 • zarządzanie projektami informatycznymi zgodnie z zawartymi kontraktami w ramach projektu oraz przyjętymi metodykami;
 • koordynacja prac zespołów projektowych;
 • ścisły udział w toczących się audytach i kontrolach przydzielonego projektu;
 • wykonywanie zadań merytorycznych wynikających z zawartych kontraktów;
 • planowanie budżetu przydzielonego projektu oraz bieżący jego monitoring;
 • identyfikacja zagrożeń w ramach prowadzonego projektu oraz zarządzanie nimi;
 • ciągłe monitorowanie harmonogramów i zobowiązań wynikających z przydzielonego projektu oraz jego rozliczanie i raportowanie;
 • weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych o charakterze rozliczeniowym;
 • administrowanie narzędziem informatycznym do zarządzania portfelem projektów (Hadrone).
Wymagania konieczne:
 • wyższe wykształcenie: preferowane zarządzanie lub informatyka;
 • udokumentowany 3 letni staż pracy w tym 2 lata w obszarze zarządzania portfelem projektów;
 • roczne doświadczenie w roli Kierownika Projektów, w tym kierowanie projektami informatycznymi (mającym na celu budowę i wdrożenie systemu informatycznego);
 • znajomość metodyk zarządzania projektami informatycznymi: PRINCE 2 oraz Agile PM lub SCRUM wraz z posiadaniem właściwych certyfikatów min. na podstawowym poziomie.
Wymagania pożądane:
 • udział w procesach transformacji cyfrowej instytucji,
 • praktyczna znajomość zagadnień inżynierii oprogramowania (prowadzenie analiz, projektowanie, proces wytwórczy oprogramowania, testy funkcjonalne);
 • znajomość technologii informatycznych (integracja usług informatycznych, integracja danych, zarządzania użytkownikiem systemu informatycznego, zarządzania dokumentami);

Podobne oferty