Kierownik w Zespole ds. Koordynacji, Rozliczeń Mediów i Kontroli Jakości

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Wrocław

38 dni temu

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania 

i gospodarowania nieruchomościami   

 

W związku z planowanymi inwestycjami oraz z pracami remontowymi poszukujemy:

Kierownik w Zespole ds. Koordynacji, Rozliczeń Mediów i Kontroli Jakości
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • wiedza z zamówień publicznych w zakresie procedur, opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych,
 • znajomość przepisów prawa i łatwość w poruszaniu się w zagadnieniach dotyczących rachunkowości i finansów,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi czynnościami,
 • mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem co najmniej 2 lata,
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programu do kosztorysowania NORMA Pro,
 • bardzo dobra organizacja pracy i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy,
 • wielozadaniowość i terminowość,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji, dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu.
Opis stanowiska:
 • nadzór nad przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań przetargowych na prace remontowo – konserwacyjne,
 • przeprowadzanie audytów weryfikujących poprawność zlecanych robót i usług,
 • nadzór nad rozliczaniem rzeczowo-finansowym wykonawców z wykonanych prac remontowo – konserwacyjnych,
 • nadzór nad prawidłowością merytoryczną i formalną rejestrów zleceń, rejestrów faktur prowadzonych przez Biura Obsługi Klienta w ramach umów na konserwację zasobu,
 • nadzór nad umowami dotyczącymi technicznego utrzymania zasobu,
 • przygotowywanie analiz, raportów, sprawozdań z wykonywanych w Spółce na rzecz i w imieniu Gminy Wrocław zadań eksploatacyjnych, konserwacyjnych, utrzymania terenów zewnętrznych i dostaw mediów i optymalnego wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na ich realizację,
 • weryfikacja i analiza terminowości i prawidłowości rozliczania dostaw mediów dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław, zgodnie z obowiązującym Regulaminem,.
 • weryfikacja i analiza terminowości i realizacji rozliczeń zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych związanych z obsługą systemu EOF, stanowiącego elektroniczne narzędzie do rejestracji i obiegu faktur VAT, innych dokumentów zakupowych oraz wniosków o płatność.
Oferujemy:
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Poznaj

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Kierownik Zespołu 
Kierownik Zespołu (Team Leader) jest to przywódca grupy liczącej od 5 do 10 osób, tzw. menedżer. Kierownik Zespołu odpowiada za osiągnięcia całego zespołu, czyli integruje pracowników, oceniania ich prace, motywuje oraz dostosowuje zadania do możliwości pracowników. Poza tym, dba o wysokie standardy wykonywanej pracy, prowadzi szkolenia wewnętrzne oraz wdraża nowych pracowników, a także przygotowuje ...
Praca Kierownik Zespołu