Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Konsultant Zespołu Windykacji Banku Pekao S.A.

Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.

Kraków

97 dni temu

 

Centrum Bankowości Bezpośredniej - spółka Banku Pekao S.A.

miejsce pracy: Kraków, ul. Josepha Conrada 37

Najlepsze Contact Center w Polsce:
Posiadamy Statuetki Telemarketera Roku 2017 w trzech Kategoriach:
Obsługa Klienta, HelpDesk, Inne Projekty!

Obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko:Konsultant Zespołu Windykacji Banku Pekao S.A.
Miejsce pracy: Kraków
Nr Ref.: ZMKiW


Opis stanowiska:
 • nawiązywanie telefonicznych kontaktów z Klientami i prowadzenie negocjacji celem wyegzekwowania należności
 • dbanie o pozytywny wizerunek Banku Pekao

Wymagania:
 • entuzjazm i zaangażowanie (bez względu na to ile masz lat)
 • dyspozycyjność
 • znajomość obsługi komputera
 • elokwencja, dobra dykcja i miły głos
 • umiejętność przekonywania do własnych racji
 • umiejętność słuchania i empatii
 • odporność na stres
 • zdecydowanie w działaniu
 • dokładność, rzetelność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność

Oferujemy:
 • umowa o pracę lub umowa zlecenie ze stawką za godzinę pracy 14-20 zł oraz dodatkowe bonusy finansowe
 • za skutecznie poleconego pracownika premia nawet do 1000zł ! 
 • elastyczność i bezpieczeństwo 
 • zawsze terminową wypłatę, a za dobre wyniki dodatkowe wynagrodzenie w postaci programów motywacyjnych
 • wsparcie doświadczonych Pracowników - Konsultantów, Managerów oraz Trenerów w realizacji codziennych zadań
 • pakiet atrakcyjnych szkoleń (za które płacimy)
 • możliwość skorzystania z Karty Multisport na preferencyjnych warunkach
 • możliwość awansu i rozwoju zawodowego w Grupie kapitałowej Banku Pekao S.A.
 • preferencyjną ofertę produktów bankowych 
 • liczne okazje do integracji (Czerwcowy wyjazd integracyjny, Andrzejki, Mikołajki itp.) oraz możliwość uczestnictwa w licznych eventach firmowych m.in.: Olimpiada sportowa
 • na powyższych zdjęciach możesz zobaczyć nasze miejsce pracy jak i naszych Pracowników!

*Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Conrada 37, 31 – 357 Kraków („Spółka”) moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów prowadzonych przez Spółkę rekrutacji (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679) (Dz. Urz. UE L 119, s.1). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Spółka jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie wglądu, żądania zmiany, poprawiania i wnioskowania o usunięcie, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenie danych, zaprzestania przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego”.


*Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli zgody, która pozwoli przetwarzać Spółce również przekazane dane wykraczające poza zakres wskazany w Kodeksie Pracy oraz umożliwi przedstawienie Kandydatowi także innych, niż aktualna, ofert pracy lub współpracy:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez CBB sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Conrada 37 w Krakowie”


Prosimy o zapoznanie się z informacją Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.:
Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-357) ul. Conrada 37, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe Kandydatów do pracy będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji, a w przypadku zgody Kandydata także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowego zrealizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia lub współpracy oraz związanych z tym zatrudnieniem lub współpracą. Kandydat ma prawo wglądu, żądania zmiany, poprawiania i wnioskowania o usunięcie, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenie danych, zaprzestania przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa, w szczególności Kodeks Pracy z aktami wykonawczymi oraz zgoda Kandydata, jeśli została wyrażona. Zebrane dane nie będą przekazywane innym administratorom danych, nie będą na ich podstawie w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje oraz nie będą transferowane poza Polskę. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procedur rekrutacyjnych i upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń ze strony Kandydata (10 lat). Kontakt z administratorem danych: iod@cbb.pl

Poznaj

Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.

Centrum Bankowości Bezpośredniej to spółka Banku Pekao S.A. - jedno z największych bankowych Contact Center w Polsce. Pracownicy CBB zdobywają cyklicznie statuetki Telemarketera Roku potwierdzając w tym aspekcie pozycję nr 1 w Polsce.

Poznaj stanowisko: Pracownik ds. Telewindykacji

Pracownik do spraw telewindykacyjnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest odpowiedzialny za przeprowadzanie rozmów telefonicznych z dłużnikami firmy lub przedsiębiorstwa. Zadaniem osoby obsadzonej na tym stanowisku jest informowanie klientów o upływie terminu spłaty należności, pouczenie ich o konsekwencjach jakie wiążą się z nieuregulowaniem rachunku w wyznaczonym terminie i sporządzenie raportu z przebiegu rozmowy, ...
Pracownik ds. Telewindykacji Praca Pracownik ds. Telewindykacji

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (779)
Wałbrzych (46)
Legnica (121)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (196)
Toruń (135)
Lubelskie:
Lublin (231)
Chełm (42)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (993)
Tarnów (72)
Nowy Sącz (55)
Mazowieckie:
Warszawa (2142)
Radom (191)
Płock (76)
Opolskie:
Opole (237)
Nysa (83)
Podkarpackie:
Rzeszów (142)
Przemyśl (33)
Podlaskie:
Białystok (137)
Suwałki (35)
Łomża (38)
Pomorskie:
Gdańsk (475)
Gdynia (222)
Słupsk (63)
Śląskie:
Katowice (561)
Częstochowa (178)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (150)
Elbląg (100)
Ełk (48)
Wielkopolskie:
Poznań (635)
Kalisz (91)
Konin (55)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (338)
Koszalin (96)
Kołobrzeg (49)
Auchan (94)
Tesco (244)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (14)
STRABAG (6)
ABB (106)
Accenture (261)
Luxoft (92)
PKO BP (400)
KPMG (34)
Orange (34)
IKEA (21)
Budimex (20)

Rekrutują z Praca.pl