Kontroler Finansowy Zakładu / Plant Controller

Lotte Wedel Sp. z o.o.

Warszawa

23 dni temu

Dołącz do Wedla i rozwijaj z nami czekoladową markę, którą wybierają miliony ludzi. W naszym zespole staniesz się czekoladowym twórcą i będziesz mieć wpływ na jakość naszych słodyczy. Jeśli szukasz pozytywnej atmosfery w pracy, sprawdź naszą ofertę.

Kontroler Finansowy Zakładu / Plant Controller
Miejsce pracy: Warszawa
DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:
 • Prognozowanie i budżetowanie kosztów fabryki na bazie planu i ustalonych targetów: koszty pośrednie, koszty robocizny (marszruty, pracownicy tymczasowi, dodatki), koszt odpadu.
 • Identyfikację biznesowych przyczyn odchyleń od budżetu.
 • Samodzielne przeprowadzenie finansowego zamknięcia miesiąca, półrocza oraz roku dla kosztów fabryki.
 • Samodzielne raportowanie wyników fabryki do kierownictwa fabryki, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
 • Samodzielne przygotowanie rekomendacji targetów kosztowych dla działów produkcyjnych.
 • Monitorowanie zagrożeń i szans w obszarze fabryki mogących mieć wpływ na realizację rocznych celów spółki.
 • Kalkulację kosztu standardowego produktu (COGS) w systemie SAP.
NASZA OFERTA JEST DLA CIEBIE, JEŚLI POSIADASZ:
 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: finanse, ekonomia)
 • minimum 4-letnie doświadczenie w obszarze finansów, controllingu fabryki
 • bardzo dobrą znajomość rachunkowości finansowej oraz zarządczej
 • biegłe posługiwanie się programem MS Excel
 • dobrą znajomość systemu SAP FI/CO/MM
 • samodzielność i niezależność w działaniu
 • bardzo wysokie umiejętności analityczne
 • znajomość języka angielskiego
 • podstawową znajomość systemu SAS Enterprise Guide i SAS Visual Analitycs będzie dodatkowym atutem

Poznaj

Lotte Wedel Sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Kontroler Finansowy 
Kontroler finansowy jest osobą o szerokim zakresie obowiązków. Należą do nich przede wszystkim nadzorowanie i kontrolowanie działań księgowości, weryfikowanie sprawozdań finansowych pod kątem zawartych w nich informacji i ich zgodnością z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi, co tyczy się także wszelkiej dokumentacji różnego rodzaju, obecnej w firmie lub instytucji. Kontroler finansowy zajmuje się także ...
Praca Kontroler Finansowy