Kontroler Finansowy

Globalworth Poland

Warszawa

21 dni temu

Globalworth jest wiodącym graczem w sektorze nieruchomości, który swoją działalność koncentruje na Polsce i Rumunii, dwóch największych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

 

Globalworth nabywa, rozwija i zarządza aktywami ze szczególnym uwzględnieniem obiektów biurowych. Cel firmy to stać się właścicielem pierwszego wyboru dla szerokiej i rosnącej społeczności najemców reprezentujących międzynarodowe organizacje, które działają w regionie CEE.

 

Portfel Globalworth o wartości około 3 mld euro jest zarządzany przez zespół ponad 200 specjalistów zlokalizowanych głównie w Warszawie i Bukareszcie.

 

W związku z naszym dynamicznym rozwojem, poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

Kontroler Finansowy
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania na stanowisku:
 • Monitorowanie wyników spółek z grupy Globalworth
 • Przygotowywanie budżetów, prognoz i analiz finansowych,
 • Monitorowanie płynności i zarządzania środkami finansowymi,
 • Wdrażanie systemów zarządzania finansami i budżetowania,
 • Współudział i nadzór nad realizacją polityki finansowej,
 • Współudział w tworzeniu i realizacji polityki księgowej,
 • Bieżąca współpraca z wewnętrzną księgowością grupy,
 • Udział w zamknięciach kwartalnych, półrocznych oraz rocznych,
 • Obsługa audytu finansowego grupy, spółek zależnych i powiązanych,
 • Współudział w zakresie sprawozdawczości finansowej i zarządczej,
 • Zarządzanie pożyczkami międzyfirmowymi,
 • Udział w procesie pozyskiwania finansowania,
 • Współpraca z bankami.
Od Kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, finanse lub rachunkowość,
 • 2-3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku oraz doświadczenia w firmie audytorskiej (wielka czwórka), lub w dziale audytu w firmie z branży nieruchomości,
 • Bardzo dobrej znajomości zasad raportowania finansowego oraz rachunkowości (PAS oraz IFRS), mile widziane doświadczenie przy konsolidacji,
 • Bardzo dobrej, praktycznej znajomości j. angielskiego,
 • Biegłej znajomości pakietu MS Office, w tym MS Excel na poziomie zaawansowanym,
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość SAP,
 • Elastyczności i umiejętności dostosowywania się do dynamicznego i zmieniającego się otoczenia,
 • Samodzielności i determinacji w osiąganiu celów,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy i skrupulatności,
 • Dobrych umiejętności komunikacyjnych.
Oferujemy:
 • Pracę w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania i umiejętności,
 • Pracę w ambitnym zespole,
 • Po okresie próbnym: pakiet prywatnej opieki medycznej Medicover,
 • Biuro w centrum Warszawy.
Informujemy, że Administratorem danych jest GPRE Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do GPRE Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-105 przy ul. Twarda 18 („Pracodawca” lub Administrator”), umożliwiasz przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

INFORMACJA OD PRACODAWCY BĘDĄCEGO ADMINISTRATOREM DANYCH

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez GPRE Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę lub wnieść sprzeciw, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail hr@globalworth.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe, które są określone w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (i wskazane wyraźnie w ogłoszeniu jako wymagane), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest obowiązkowe aby wziąć udział w rekrutacji. W ogłoszeniu możemy poprosić o podanie: wykształcenia; kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli dane te są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Inne dane osobowe nie są wymagane przez Pracodawcę, ale jeżeli zostały przekazane dobrowolnie (np. Twój wizerunek) to uważamy, że wyraziłeś swobodną zgodę, na ich przetwarzanie, poprzez wysłanie nam swojego zgłoszenia rekrutacyjnego. Przesłanie nam innych danych osobowych niż te, które są wskazane jako wymagane, nie ma żadnego wpływu na możliwość udziału w rekrutacji oraz na jej przebieg.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od momentu otrzymania przez nas Twojego CV, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od momentu otrzymania przez nas Twojego CV. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane Pracodawca może udostępniać niekiedy przedstawicielom spółek z grupy kapitałowej Pracodawcy, w przypadku, gdy te osoby uczestniczą w procesie rekrutacji i dokonują oceny kandydatów.

Nie przekazujemy Twoich danych do innych dostawców usług.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: hr@globalworth.pl
Poznaj stanowisko: Kontroler Finansowy 
Kontroler finansowy jest osobą o szerokim zakresie obowiązków. Należą do nich przede wszystkim nadzorowanie i kontrolowanie działań księgowości, weryfikowanie sprawozdań finansowych pod kątem zawartych w nich informacji i ich zgodnością z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi, co tyczy się także wszelkiej dokumentacji różnego rodzaju, obecnej w firmie lub instytucji. Kontroler finansowy zajmuje się także ...
Praca Kontroler Finansowy