Kontroler finansowy
Hymon Fotowoltaika Sp z o.o.
Tarnów
36 dni temu

 

Firma Hymon Energy Sp z o.o.

 

Kontroler finansowy
Miejsce pracy: Tarnów
Zakres obowiązków kontrolera finansowego:
 • współtworzenie budżetów spółki i podmiotów powiązanych;
 • merytoryczny nadzór nad procesem budżetowania;
 • przygotowywanie biznes planów na potrzeby instytucji zewnętrznych;
 • monitorowanie wykonania planu i analiza odchyleń;
 • analiza efektywności planowanych i prowadzonych inwestycji;
 • ocena przeprowadzonych działań inwestycyjnych pod kontem efektywności zainwestowanych środków;
 • przygotowywanie miesięcznych prognoz wyników;
 • aktywny udział w rozwoju narzędzi kontrolingowych;
 • czuwanie nad prawidłowym rozliczaniem kosztów;
 • dbałość o rejestrację kosztów odzwierciedlającą w sposób optymalny przebieg procesów biznesowych;
 • przygotowywanie analiz kosztów wraz z wnioskami dotyczącymi ich optymalizacji;
 • monitorowanie zagrożeń związanych z niekorzystnymi zjawiskami ekonomicznymi w Spółce;
 • przygotowywanie analiz wskaźnikowych wyników wraz z ich interpretacją;
 • bieżący udział i wsparcie ekonomiczne w procesie inwestycyjnym związanym z akwizycjami, wykupami udziałów innych przedsiębiorstw.
Wymagania
 • biegła znajomość EXCEL;
 • studnia kierunkowe.
Mile widziane
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kontrolera lub księgowego;
 • znajomość Comarch Optima.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o.