Magazynier w Zakładzie Administracyjno-Gospodarczym

Biblioteka Narodowa

Warszawa

452 dni temu


Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na magazyniera w Zakładzie Administracyjno-Gospodarczym

 

Rekrutacja na stanowisko: magazyniera w Zakładzie Administracyjno-Gospodarczym


Miejsce pracy: Warszawa


Od kandydatów oczekujemy:
 • minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego w pracy magazyniera,
 • znajomości gospodarki magazynowej i obiegu dokumentów magazynowych,
 • umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • umiejętności pracy w zespole,   
 • skrupulatności, sumienności i dokładności,   
 • samodzielności w realizacji zadań,   
 • komunikatywności i umiejętności współpracy.
Zakres obowiązków:
 • prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie z obowiązującymi w BN przepisami,
 • bieżące księgowanie przychodów i rozchodów materiałów oraz wykazywanie aktualnych stanów zapasów,
 • przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone materiały i sprzęt na podstawie spisu inwentaryzacyjnego i protokołu zdawczo – odbiorczego oraz umowy o odpowiedzialności materialnej,
 • kontrolowanie stanu zapasów,
 • kompletowanie dokumentów obrotu materialnego dotyczącego przychodu i rozchodu oraz sprawdzanie ich pod względem formalno – rachunkowym,
 • rozliczanie się z powierzonego mienia na podstawie inwentaryzacji oraz przygotowanie magazynu do przeprowadzania inwentaryzacji okresowych i rocznych oraz składanie pisemnych wyjaśnień w sprawie różnic inwentaryzacyjnych,
 • załadunek i rozładunek towarów,
 • prace porządkowe.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:
 • 2500-2800 zł zgodnie ze stanowiskiem i posiadanymi kwalifikacjami.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Magazynier

Magazynier to osoba, która wykonuje wszystkie czynności związane z działalnością obiektu magazynowego, handlowego bądź przemysłowego, tj. przyjmuje towar na podstawie dokumentów dostawy, przygotowuje wysyłki, wystawia faktury, sprawdza zgodność dokumentów dostawy z dostarczonym towarem, przelicza towar, sprawdza terminy ważności dostarczonych towarów, zabezpiecza towar w magazynach i sukcesywne uzupełniania ...
Magazynier Praca Magazynier

Rekrutują z Praca.pl