Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Mistrz – Konserwator instalacji sanitarnych

Biblioteka Narodowa

Warszawa

83 dni temu


Rekrutacja na stanowisko:
Mistrz – Konserwator instalacji sanitarnych
w Bibliotece Narodowej w Warszawie,
al. Niepodległości 213Od kandydatów oczekujemy:
 • aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci Grupy 2: sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW; przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW; urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW; aparatury kontrolno–pomiarowej i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej,
 • aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji dla urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 • min. 36 miesięczne doświadczenie w obsłudze technicznej instalacji i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci grupy G2 w zakresie, o którym mowa powyżej,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • zaangażowania, sumienności, odpowiedzialności, komunikatywności, dyspozycyjności,
 • wysokiej kultury osobistej.
Zakres obowiązków:
 • bieżący dozór i ocena stanu technicznego urządzeń i instalacji sanitarnych (wentylacji, klimatyzacji, ciepła oraz instalacji wodociągowych i ppoż.) w obiektach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 oraz przy pl. Krasińskich 3/5 w Warszawie,
 • bieżąca konserwacja i naprawy,
 • udział w usuwaniu awarii i usterek,
 • raportowanie w zakresie wykonanych czynności,
 • raportowanie w zakresie zużytych materiałów.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat na podstawie umowy o pracę.
 Wynagrodzenie:
 • zgodnie z kwalifikacjami oraz Regulaminem wynagradzania Biblioteki Narodowej.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Mistrz

Mistrz - tytuł przyznawany osobie, która osiągnęła najwyższy stopień wiedzy lub umiejętności w danej dziedzinie; ciesząca się swoistym autorytetem i będąca wzorem do naśladowania, dzięki czemu posiada pozycję/stanowisko, które wyróżnia ją spośród ogółu. Mianem tym określa się też wykwalifikowanego pracownika, który sprawuje nadzór nad produkcją w danym dziale. ...
Mistrz Praca Mistrz

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (818)
Wałbrzych (56)
Legnica (99)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (250)
Toruń (144)
Lubelskie:
Lublin (224)
Chełm (33)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (930)
Tarnów (61)
Nowy Sącz (60)
Mazowieckie:
Warszawa (2218)
Radom (169)
Płock (93)
Opolskie:
Opole (257)
Nysa (88)
Podkarpackie:
Rzeszów (151)
Przemyśl (38)
Podlaskie:
Białystok (155)
Suwałki (45)
Łomża (37)
Pomorskie:
Gdańsk (492)
Gdynia (201)
Słupsk (71)
Śląskie:
Katowice (559)
Częstochowa (152)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (177)
Elbląg (122)
Ełk (66)
Wielkopolskie:
Poznań (645)
Kalisz (74)
Konin (69)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (344)
Koszalin (84)
Kołobrzeg (42)
Auchan (179)
Tesco (122)
Inditex (36)
Leroy Merlin (139)
Bricoman (16)
STRABAG (12)
ABB (37)
Accenture (147)
Carrefour (147)
PKO BP (347)
PwC (38)
KPMG (29)
Orange (20)
IKEA (25)
Budimex (54)

Rekrutują z Praca.pl