Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Młodszy Analityk Sprzedażowy ds. MSP

mBank S.A.

Warszawa

70 dni temu


Młodszy Analityk Sprzedażowy ds. MSP

forma zatrudnienia: UMOWA NA ZASTĘPSTWO - 1 ROK
(z możliwością przedłużenia)


Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: RKO/106/0618


Zakres zadań:

 • ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej przedsiębiorstw (klientów Banku) w oparciu o narzędzia analizy finansowej, w tym ocena wniosków dotyczących produktów ryzyka
 • przygotowanie umów dotyczących produktów ryzyka oraz umów zabezpieczeń
 • bieżąca obsługa zleceń dotyczących uruchomienia/wystawienia i spłaty produktów ryzyka
 • utrzymywanie relacji biznesowych z klientami korporacyjnymi poprzez udział w spotkaniach z klientem wraz z doradcą oraz bieżący kontakt (w tym w ramach w/w zadań)
 • rejestrowanie i administrowanie procesem decyzyjnym dotyczącym limitów kredytowych w aplikacji System Kredytowy i innych aplikacjach
 • monitorowanie ryzyka kredytowego, w tym zabezpieczeń i sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów korporacyjnych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
 • wiedza z zakresu: analizy finansowej, prawnego zabezpieczenia kredytów, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, prawa bankowe, produktów bankowych (szczególnie produkty ryzyka)
 • praktyczna znajomość MS Office
 • komunikatywna znajomość j. angielskiego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność syntezy i wyciągania wniosków, skrupulatność,   odpowiedzialność
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie / praktyki / staże  w zakresie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa (minimum rok z możliwością przedłużenia współpracy)
 • możliwość zdobycia cennego know-how w jednym z najlepszych banków w Polsce
 • pracę w poszanowaniu idei work-life balance
 • atrakcyjny pakiet benefitów pozapłacowych (min. karta sportowa, prywatna opieka medyczna)


Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracowników@mbank.pl dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Inspektorochronydanychosobowych@mbank.pl.

Poznaj

mBank S.A.

Jesteśmy trzecim, co do wielkości bankiem w Polsce. Dzięki uzupełnieniu oferty BRE o wyspecjalizowane usługi finansowe, świadczone przez spółki strategiczne Grupy, BRE Bank stworzył niezwykle nowoczesną, kompleksową i elastyczną ofertę w dziedzinie bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej, detalicznej i zarządzania aktywami, uzupełnioną o usługi faktoringowe, leasingowe, doradztwo, usługi maklerskie a także o ubezpieczenia.

Najważniejszym wyróżnikiem BRE Banku i źródłem przewagi konkurencyjnej są ludzie - kompetentni, słuchający Klientów, aktywnie poszukujący najlepszych rozwiązań, zaangażowani i gotowi do przekraczania oczekiwań.

Najwyższa jakość usług finansowych oraz konkurencyjność BRE Banku na rynku bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami oraz na rynku usług detalicznych nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie naszych pracowników tworzących zgrany zespół najwyższej klasy specjalistów.

Poznaj stanowisko: Analityk Finansowy

Analityk finansowy to osoba, która przygotowuje analizy finansowe oraz cykliczne raporty (tygodniowe, miesięczne), aktywnie współpracuje z menedżerami operacyjnymi i księgowością firmy oraz pomaga w projektach tworzenia budżetu rocznego i budżetów poszczególnych departamentów w firmie. Przygotowuje również analizy odchyleń od założonych planów, analizy i rozliczania projektów ...
Analityk Finansowy Praca Analityk Finansowy

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (777)
Wałbrzych (47)
Legnica (122)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (202)
Toruń (138)
Lubelskie:
Lublin (237)
Chełm (43)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (1004)
Tarnów (74)
Nowy Sącz (54)
Mazowieckie:
Warszawa (2141)
Radom (193)
Płock (78)
Opolskie:
Opole (237)
Nysa (85)
Podkarpackie:
Rzeszów (149)
Przemyśl (35)
Podlaskie:
Białystok (137)
Suwałki (37)
Łomża (38)
Pomorskie:
Gdańsk (475)
Gdynia (220)
Słupsk (67)
Śląskie:
Katowice (562)
Częstochowa (189)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (157)
Elbląg (101)
Ełk (49)
Wielkopolskie:
Poznań (642)
Kalisz (92)
Konin (55)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (339)
Koszalin (98)
Kołobrzeg (48)
Auchan (97)
Tesco (239)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (14)
STRABAG (6)
ABB (104)
Accenture (263)
Luxoft (92)
PKO BP (398)
KPMG (33)
Orange (34)
IKEA (20)
Budimex (23)

Rekrutują z Praca.pl