Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Młodszy archiwista

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Warszawa

37 dni temu

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 64542

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
• szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych,
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• dofinansowanie do kart sportowych,
• pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach,
• ubezpieczenie grupowe,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• dobrą lokalizację,
• miłą atmosferę pracy.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze przekracza 4 godziny dziennie
- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- wysiłek fizyczny przy przewożeniu teczek aktowych

Zakres zadań

  • Wprowadzanie danych do baz danych w celu ułatwienia dostepu do informacji o zasobie archiwalnym.
  • Prowadzenie prac porządkowych w magazynach archiwalnych (opisy regałów, inwentarz topograficzny) w celu zapewnienia dokładnej informacji o rozmieszczeniu zasobu archiwalnego w magazynach.
  • Prezprowadzanie skontrum zespołów w celu kontroli ich kompletności.
  • Wykonywanie kwerend archiwalnych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
  • Przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego w celu ich zabezpieczenia, przechowywania i udostępniania.
  • Prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął oraz przekazywanie materiałów archiwalnych z archiwum zakładowego do zasobu Archiwum Akt Nowych.
  • Udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego dla celów służbowych i do Pracowni Naukowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Znajomość podstawowych zasad archiwistyki
  • Obsługa komputera
  • Systematyczność
  • Dobra organizacja pracy
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Kurs kancelaryjno - archiwalny
Poznaj stanowisko: Archiwista 
Archiwista, jak sugeruje sama nazwa stanowiska kataloguje, porządkuje i archiwizuje dokumentację, obecną na terenie danej firmy lub instytucji. Niemal każda działalność generuje niezliczoną ilość dokumentów, które mimo powszechnej digitalizacji wciąż przechowywane są także w formie tradycyjnej. Osoba obsadzona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za poprawne archiwizowanie tejże dokumentacji, tak, by konkretne zapisy były ...
Praca Archiwista