Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Młodszy archiwista
Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Warszawa
3 dni temu
Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117632

Warunki pracy

Praca na parterze budynku nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych - brak podjazdu do pomieszczeń biurowych, praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie. 

Zakres zadań

 • Porządkuje i opracowuje materiały archiwalne zgodnie z zasadami archiwistyki oraz obowiązującymi przepisami metodycznymi.
 • Obsługuje kwerendy pracownicze i udziela informacji o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, udostępnia przechowywaną dokumentację upoważnionym osobom i organom.
 • Przygotowuje środki ewidencyjne i pomoce archiwalne.
 • Wydaje uwierzytelnione odpisy, wypisy i reprodukcje z przechowywanych materiałów archiwalnych.
 • Wydziela i przygotowuje do ekspertyzy, brakowania i przekwalifikowania przejętej dokumentacji niearchiwalnej.
 • Wyszukuje informacje zawarte w materiałach archiwalnych, urzędowe potwierdzanie treści przechowywanych materiałów archiwalnych, w tym wydaje uwierzytelnione odpisy, wypisy i reprodukcje oraz wtórne dokumenty opisowo prezentujących tę treść lub jej wyróżnione składniki.
 • Udostępnia klientom zewnętrznym materiały archiwalne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu: znajomości ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs kancelaryjno-archiwalny

Podobne oferty