Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Młodszy informatyk

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie

Kraków

5 dni temu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie
Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 29665

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa;
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów;
stanowisko pracy znajduje się na trzecim piętrze budynku;
budynek wyposażony w dźwig osobowy;
budynek 4 piętrowy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych (toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, korytarze dzielone drzwiami ).

Zakres zadań

 • zapewnia sprawną eksploatację systemów teleinformatycznych;
 • uczestniczy w planowaniu potrzeb materiałowo-technicznych w zakresie sprzętu łączności i informatyki;
 • czuwa nad właściwą eksploatacją sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu urzędu oraz zgłasza potrzeby w zakresie konserwacji i remontów tego sprzętu do 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego;
 • prowadzi dokumentację ewidencyjną i eksploatacyjno-techniczną sprzętu łączności i informatyki oraz gospodarkę materiałową sprzętu i materiałów eksploatacyjnych;
 • współorganizuje i prowadzi instruktaże dla użytkowników systemów teleinformatycznych;
 • aktualizuje stronę internetową urzędu;
 • wdraża procedury bezpiecznej eksploatacji systemu lub sieci teleinformatycznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień związanych z budową i funkcjonowaniem sieci opartych na protokole IP
 • Znajomość systemów sieciowych opartych o Windows Server
 • Znajomość zasad bezpieczeństwa informatycznego
 • Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem serwerami bazodanowymi
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów (w tym świadectwa pracy) potwierdzające doświadczenie zawodowe na stanowisku podobnym do proponowanego w ogłoszeniu o naborze
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń specjalistycznych
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji przydatnych na proponowanym stanowisku pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-31 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie
  ul. Lucjana Rydla 19
  30-901 Kraków
  z dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszy informatyk".

  Poznaj stanowisko: Konsultant ds. Wsparcia Technicznego

  Konsultant ds. Wsparcia Technicznego jest osobą współpracującą z klientami, która doradza jak korzystać z technologii wykorzystywanej w danym produkcie w celu osiągnięcia celów biznesowych i rozwiązania problemów. Stanowisko Konsultanta ds. Wsparcia Technicznego z reguły związane jest z branżą IT, choć występują wyjątki. Wsparcie techniczne obejmuje gwarantowaną pomoc w eksploatacji oprogramowania, sprzętu ...
  Konsultant ds. Wsparcia Technicznego Praca Konsultant ds. Wsparcia Technicznego

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (777)
  Wałbrzych (52)
  Legnica (60)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (159)
  Toruń (89)
  Lubelskie:
  Lublin (118)
  Chełm (18)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (817)
  Tarnów (43)
  Nowy Sącz (37)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1651)
  Radom (65)
  Płock (38)
  Opolskie:
  Opole (110)
  Nysa (20)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (75)
  Przemyśl (26)
  Podlaskie:
  Białystok (98)
  Suwałki (36)
  Łomża (25)
  Pomorskie:
  Gdańsk (386)
  Gdynia (155)
  Słupsk (45)
  Śląskie:
  Katowice (465)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (90)
  Elbląg (47)
  Ełk (13)
  Wielkopolskie:
  Poznań (491)
  Kalisz (43)
  Konin (35)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (258)
  Koszalin (53)
  Kołobrzeg (20)
  Auchan (126)
  Tesco (494)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (21)
  STRABAG (8)
  ABB (86)
  Accenture (186)
  Luxoft (168)
  PKO BP (361)
  KPMG (35)
  Orange (17)
  IKEA (3)
  Budimex (23)

  Rekrutują z Praca.pl