Młodszy informatyk

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Poznań

106 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 52978

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca wykonywana na terenie jednostki,
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- dostęp do szerokiego spektrum danych objętych tajemnicą celną bądź skarbową,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),
- oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,
- czas pracy zgodny z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Budynek wielokondygnacyjny klasy B,C przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsca parkingowe.
Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu
do budynku. W gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiają swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada pięć kondygnacji.

Zakres zadań

 • Implementacja usług informatycznych, ze szczególnym zaznaczeniem prac programistycznych;
 • Administrowanie techniczne komponentami usług informatycznych, a w szczególności: • administrowanie systemami informatycznymi mającymi krytyczne znaczenie w zakresie funkcjonowania IAS i podległych jednostek; • administrowanie systemami informatycznymi nie mającymi krytycznego znaczenia w zakresie funkcjonowania IAS i podległych jednostek - o wysokim, średni i niskim poziomie złożoności; • nadzorowanie eksploatacji zasilania gwarantowanego i systemów klimatyzacji, systemów bezpieczeństwa obiektów
 • Wspieranie jednostek organizacyjnych KAS w optymalizacji działalności przy wykorzystaniu usług informatycznych;
 • Implementacja usług informatycznych;
 • Weryfikowanie jakości dostarczanych usług informatycznych;
 • Realizowanie wniosków o nadanie uprawnień do systemów dla systemów będących w jego administracji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność programowani w jednym z języków JAVA, PHP,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną,
 • wnikliwość i rzetelność
 • umiejętność współdziałania i przewodzenia grupie,
 • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone kursy specjalistyczne z zakresu administracji baz danych Microsoft bądź Oracle,
 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą (poufne),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.