Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Młodszy inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Warszawa
10 dni temu
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114339

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. 


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści
się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Przygotowanie i prowadzenie pod kontrolą inspektora prowadzącego inspekcji nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych oraz inspekcji badań klinicznych
 • Przygotowywanie raportów z inspekcji w celu przedstawienia zgromadzonych danych oraz wniosków z przeprowadzonej inspekcji (pod kontrolą inspektora prowadzącego)
 • Wprowadzanie informacji do stosownych lokalnych i ogólnoeuropejskich baz danych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
 • Interpretowanie i ocena wyników inspekcji w celu przekazania zaleceń pokontrolnych lub działań naprawczych (pod kontrolą inspektora prowadzącego)
 • Wspieranie logistyczne i administracyjne pracowników Departamentu Inspekcji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych
 • Wizytowanie siedzib podmiotów odpowiedzialnych i innych lokalizacji związanych z zakresem prowadzonej inspekcji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane (medyczne, farmaceutyczne, weterynaryjne, biologiczne lub pokrewne)


doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Znajomość prawa farmaceutycznego i innych aktów prawnych związanych z badaniami klinicznymi i nadzorem nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność stosowanie prawa w praktyce
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu i pracy w zespole
 • Rzetelność i terminowość
 • Łatwość komunikacji
 • Asertywność
 • Umiejętność argumentowania
 • Podstawy dyplomacji

Podobne oferty