Młodszy Specjalista w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wrocław
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
4 dni temu
Młodszy Specjalista w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód
Miejsce pracy: Wrocław

Termin składania CV:  31 sierpnia 2022 r. 

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, geodezji, gospodarki nieruchomościami,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, o gospodarce nieruchomościami, o podatkach lokalnych: rolny, leśny, od nieruchomości, Kodeks cywilny
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole,
 • potrafi wykonywać obowiązki pod presją czasu,
 • posiada prawo jazdy kat. B.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze gospodarki wodnej lub gospodarki nieruchomościami przy zawieraniu umów cywilnoprawnych,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pisania i redagowania pism.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • prowadzenie spraw związanych:
 • z oddaniem w użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi,
 • z oddaniem w dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych,
 • z oddaniem w najem nieruchomości budynkowych lub lokalowych,
 • z opłatami za oddawanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi ,
 • z opłatami za oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych,
 • z opłatami za oddawanie w najem nieruchomości budynkowych lub lokalowych
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji nieruchomości gruntowych oraz baz ewidencji płatników opłat za użytkowanie, dzierżawę, najem nieruchomości,
 • przygotowywanie dokumentów umożliwiających terminowe opłacanie należności z tytułu użytkowania, dzierżawy, najmu,
 • prowadzenie spraw związanych z rozkładaniem na raty płatności, umarzaniem części lub całości należności, odraczaniem terminu płatności,
 • przygotowywanie dokumentów do postepowań związanych z windykacją należności,
 • przygotowywanie dokumentów umożliwiających terminowe opłacanie należności z tytułu podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 • przygotowywanie danych do obowiązującej sprawozdawczości oraz opracowanie materiałów do analiz i planów w zakresie zadań Wydziału dla Wód Polskich.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.
Aplikuj teraz

Poznaj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

Podobne oferty