Najnowsze oferty pracy

 • Process Validation Expert

  Polpharma Biologics   Duchnice    praca stacjonarna
  ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Process Validation Expert is leading or supporting Process Performance Qualification (Process Validation) activities of PBW drug substance manufacturing activities in accordance with Regulatory requirements, including cleaning validation. Your main responsibilities include, but are not limited to:...
 • Technology Transfer Expert

  Polpharma Biologics   Duchnice    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista (mid)
  7 dni
  Your responsibilities include, but are not limited to: Contribute to elaboration of pre-validation/validation strategy in alignment with process validation lead, including supportive studies. Coordinate activities between departments involved in DS batches performed as a part of Technology Transfer....
 • Asystent w Laboratorium Oceny Mleka

  Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt   Parzniew    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie ul. Przyszłości 1, 05-800 Pruszków Branża: hodowla zwierząt Forma zatrudnienia: umowa o pracę Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: oznaczanie parametrów mleka metodami referencyjnymi i...
 • Analytical Junior Specialist / Młodszy Analityk (R&D)

  Polpharma Biologics   Ożarów Mazowiecki    praca hybrydowa / stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  In this position, you will be participating in the development and qualification of new analytical methods or related to modifications of existing methods for pharmacologically active biological particles and for medicinal products using them for registration, preclinical studies and implementation...
 • Technolog tworzyw sztucznych w branży medycznej

  Sumi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.   Sulejówek    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  Opis stanowiska Nadzór technologiczny nad gniazdami wtryskarek, wytłaczarek oraz stanowiskami montażu; Monitorowanie procesu wtrysku i wytłaczania, dbanie o jakość produkcji; Rozwijanie kompetencji załogi produkcyjnej, tworzenie i wdrażanie instrukcji i standardów; Współpraca z zespołem...
 • Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. kontroli surowców

  EcoWipes   Nowy Dwór Mazowiecki    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  22 godz.
  Zakres obowiązków: Analizowanie i weryfikowanie wyników prowadzonych badań jakościowych, monitorowanie odchyleń i ustalanie przyczyn ich wystąpienia; Przygotowywanie analiz, raportów i prezentacji jakościowych; Współtworzenie systemu planowania i kontroli jakości, określanie...
 • Mikrobiolog

  EcoWipes   Nowy Dwór Mazowiecki    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  Zakres obowiązków: Wykonywanie badań mikrobiologicznych na poszczególnych etapach procesu produkcji oraz analizowanie wyników badań. Pobieranie prób do analiz mikrobiologicznych. Przygotowywanie urządzeń, pożywek, odczynników i drobnych sprzętów laboratoryjnych do pracy...
 • Laborant / Laborantka

  EcoWipes   Nowy Dwór Mazowiecki    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  Zakres obowiązków: Badanie jakości oraz ocena zgodności surowców, półproduktów i wyrobów gotowych zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami, ocena wizualna pod kątem wad; Analizowanie wyników kontroli; Kontrola procesu produkcyjnego pod kątem osiągania założonych celów...
 • Technik Laboratorium

  Reckitt   Nowy Dwór Mazowiecki    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko
  8 dni
  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Przeprowadzanie analiz fizyko-chemicznych oraz potwierdzanie zgodności wyników ze specyfikacjami i planami kontroli surowców, półproduktów z mieszania, opakowań i wyrobu gotowego; Komunikacja wykrytych niezgodności;...
 • Młodszy Naukowiec w Grupie ADMET & Bioanalizy

  Celon Pharma S.A.   Kazuń Nowy, ul. Marymoncka 15    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  12 dni
  Opis stanowiska planowanie i prowadzenie prac analitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego doboru metod do analizy innowacyjnych leków biologicznych, optymalizacja istniejących oraz opracowywanie i implementacja nowych metod analitycznych, wykonywanie analiz ilościowych oraz...
Zobacz więcej ofert pracy

Młodszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Warszawa
praca stacjonarna
63 dni temu
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127938

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań w sprawie bezpieczeństwa wyrobów medycznych, w zakresie poważnych incydentów, zewnętrznych działań korygujących dotyczących bezpieczeństwa (FSCA), notatek bezpieczeństwa, ocena raportów, weryfikacja podjętych i przewidywanych działań, ocena wykonanych badań, wydawanie producentom i upoważnionym przedstawicielom zaleceń i wytycznych
 • Kontrola instytucji zdrowia publicznego, podmiotów gospodarczych oraz ich dostawców lub podwykonawców, oraz zgodności właściwości i działania wyrobów oraz kontrola podmiotów wykonujących czynności związane z instalacją, konserwacją, utrzymaniem, serwisem, regulacją, kalibracją, wzorcowaniem, przeglądem, naprawą lub okresowym sprawdzaniem bezpieczeństwa wyrobów
 • Udział w przygotowaniu decyzji Prezesa Urzędu w sprawach wyrobów medycznych
 • Przygotowywanie korespondencji w sprawach nadzoru rynku, procedur oceny zgodności i obowiązujących przepisów prawnych
 • Współpraca z organami właściwymi i organami odpowiedzialnymi za jednostki notyfikowane państw członkowskich i państw trzecich, Komisją Europejską, komisjami bioetycznymi oraz innymi organami administracji publicznej i innymi jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej w ramach realizowanych zadań
 • Zasięganie opinii organów opiniodawczo-doradczych Prezesa, zlecanie ekspertyz oraz występowanie z wnioskiem do konsultantów krajowych i wojewódzkich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe profilowe, kierunki: inżynieria biomedyczna, inżynieria
medyczna, fizyka medyczna, elektronika, biocybernetyka, informatyka, biorobotyka,
biomechanika, medycyna, ratownictwo medyczne, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia,
elektroradiologia, biologia, chemia, biotechnologia, mechatronika, mechanika,
bezpieczeństwo narodowe.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość polskich i europejskich przepisów dotyczących wyrobów medycznych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych - Word, Excel, PowerPoint i Access
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dobra organizacja pracy, umiejętność planowania zadań i ustalania priorytetów
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w warunkach stresu
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów jakości, analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem
 • spostrzegawczość, umiejętność wyciągania wniosków logicznie uzasadnionych, umiejętność słuchania
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją normalizacyjną
 • dyspozycyjność związana z wyjazdami
 

Podobne oferty

 • Process Validation Expert

  Polpharma Biologics   Duchnice    praca stacjonarna
  ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Process Validation Expert is leading or supporting Process Performance Qualification (Process Validation) activities of PBW drug substance manufacturing activities in accordance with Regulatory requirements, including cleaning validation. Your main responsibilities include, but are not limited to:...
 • Technology Transfer Expert

  Polpharma Biologics   Duchnice    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista (mid)
  7 dni
  Your responsibilities include, but are not limited to: Contribute to elaboration of pre-validation/validation strategy in alignment with process validation lead, including supportive studies. Coordinate activities between departments involved in DS batches performed as a part of Technology Transfer....
 • Asystent w Laboratorium Oceny Mleka

  Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt   Parzniew    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie ul. Przyszłości 1, 05-800 Pruszków Branża: hodowla zwierząt Forma zatrudnienia: umowa o pracę Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: oznaczanie parametrów mleka metodami referencyjnymi i...
 • Analytical Junior Specialist / Młodszy Analityk (R&D)

  Polpharma Biologics   Ożarów Mazowiecki    praca hybrydowa / stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  In this position, you will be participating in the development and qualification of new analytical methods or related to modifications of existing methods for pharmacologically active biological particles and for medicinal products using them for registration, preclinical studies and implementation...
 • Technolog tworzyw sztucznych w branży medycznej

  Sumi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.   Sulejówek    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  Opis stanowiska Nadzór technologiczny nad gniazdami wtryskarek, wytłaczarek oraz stanowiskami montażu; Monitorowanie procesu wtrysku i wytłaczania, dbanie o jakość produkcji; Rozwijanie kompetencji załogi produkcyjnej, tworzenie i wdrażanie instrukcji i standardów; Współpraca z zespołem...
 • Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. kontroli surowców

  EcoWipes   Nowy Dwór Mazowiecki    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  22 godz.
  Zakres obowiązków: Analizowanie i weryfikowanie wyników prowadzonych badań jakościowych, monitorowanie odchyleń i ustalanie przyczyn ich wystąpienia; Przygotowywanie analiz, raportów i prezentacji jakościowych; Współtworzenie systemu planowania i kontroli jakości, określanie...
 • Mikrobiolog

  EcoWipes   Nowy Dwór Mazowiecki    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  Zakres obowiązków: Wykonywanie badań mikrobiologicznych na poszczególnych etapach procesu produkcji oraz analizowanie wyników badań. Pobieranie prób do analiz mikrobiologicznych. Przygotowywanie urządzeń, pożywek, odczynników i drobnych sprzętów laboratoryjnych do pracy...
 • Laborant / Laborantka

  EcoWipes   Nowy Dwór Mazowiecki    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  Zakres obowiązków: Badanie jakości oraz ocena zgodności surowców, półproduktów i wyrobów gotowych zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami, ocena wizualna pod kątem wad; Analizowanie wyników kontroli; Kontrola procesu produkcyjnego pod kątem osiągania założonych celów...
 • Technik Laboratorium

  Reckitt   Nowy Dwór Mazowiecki    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko
  8 dni
  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Przeprowadzanie analiz fizyko-chemicznych oraz potwierdzanie zgodności wyników ze specyfikacjami i planami kontroli surowców, półproduktów z mieszania, opakowań i wyrobu gotowego; Komunikacja wykrytych niezgodności;...
 • Młodszy Naukowiec w Grupie ADMET & Bioanalizy

  Celon Pharma S.A.   Kazuń Nowy, ul. Marymoncka 15    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  12 dni
  Opis stanowiska planowanie i prowadzenie prac analitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego doboru metod do analizy innowacyjnych leków biologicznych, optymalizacja istniejących oraz opracowywanie i implementacja nowych metod analitycznych, wykonywanie analiz ilościowych oraz...