Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Naczelnik wydziału

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Biała Podlaska

306 dni temu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 26644

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Zagrożenie korupcją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Kierowanie pracami wydziału, realizującego czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, oraz nadzorowanie realizacji powierzonych spraw;
 • Współpraca przy tworzeniu wewnętrznych procedur i wytycznych dla pracowników wydziału poprzez przedstawianie propozycji modyfikacji istniejących procedur dotyczących wykonywanej pracy na podległych stanowiskach podając ocenę korzyści i ryzyk wynikających z zastosowania zamian;
 • Uczestniczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących egzekwowania odpowiedzialności za popełnianie naruszeń dotyczących przestrzegania przepisów ruchu drogowego;
 • Nadzorowanie i koordynacja czynności związanych z weryfikacją lub uzupełnianiem danych w sprawach, w oparciu o dostępne bazy;
 • Koordynacja współpracy Wydziału z innymi komórkami organizacyjnymi GITD w zakresie prowadzonych czynności;
 • Kontrolowanie pracy w zakresie prowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach zarejestrowanych naruszeń, także w przypadku, gdy sprawcą wykroczenia jest osoba posiadająca immunitet;
 • Wykonywanie zadań z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi wobec podległych pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy w sektorze administracji publicznej
 • znajomość przepisów z zakresu: - prawo o ruchu drogowym; - ustawa o transporcie drogowym; - prawo wykroczeń; - postępowania w sprawach o wykroczenia; - postępowania karnego; - ustawy o kierujących; - ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
 • umiejętność swobodnego posługiwania się aplikacjami pakietu MS Office (Word, Excel) oraz pocztą elektroniczną
 • kompetencje kierownicze: kierowanie, motywowanie, delegowanie, ocena i rozwój pracowników, rozwiązywanie konfliktów
 • kompetencje pozostałe: orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność, zarządzanie stresem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • język obcy: znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

Poznaj stanowisko: Kierownik Wydziału

Kierownik wydziału, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za koordynowanie i współrealizowanie całokształtu procesów decyzyjnych w przestrzeni danego wydziału firmy lub instytucji. Zakres konkretnych obowiązków, przynależnych do stanowiska jest ściśle związany z charakterem branży lub sektora rynku; kierownik wydziału może zajmować się kreowaniem strategii sprzedażowej oddziału, analizować ...
Kierownik Wydziału Praca Kierownik Wydziału

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (785)
Wałbrzych (57)
Legnica (95)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (231)
Toruń (138)
Lubelskie:
Lublin (250)
Chełm (40)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (894)
Tarnów (54)
Nowy Sącz (76)
Mazowieckie:
Warszawa (2234)
Radom (171)
Płock (103)
Opolskie:
Opole (249)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (173)
Przemyśl (44)
Podlaskie:
Białystok (171)
Suwałki (47)
Łomża (32)
Pomorskie:
Gdańsk (474)
Gdynia (200)
Słupsk (63)
Śląskie:
Katowice (584)
Częstochowa (162)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (186)
Elbląg (130)
Ełk (88)
Wielkopolskie:
Poznań (634)
Kalisz (76)
Konin (76)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (338)
Koszalin (87)
Kołobrzeg (44)
Auchan (154)
Tesco (98)
Inditex (20)
Leroy Merlin (128)
Bricoman (17)
STRABAG (12)
ABB (37)
Accenture (152)
Carrefour (132)
PKO BP (359)
PwC (36)
KPMG (21)
Orange (11)
IKEA (27)
Budimex (51)

Rekrutują z Praca.pl