Najnowsze oferty pracy

 • Koordynator / Kierownik Działu IT

  Solutions 4 You Sp. z o.o.   Piaseczno, (okolice)    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator / menedżer  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Twój zakres obowiązków: Zapewnianie bieżącego wsparcia technicznego dla wszystkich użytkowników w tym dla obszaru produkcji; Analizowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów informatycznych; Instalowanie, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego; Pomoc...
 • Ekspert ds. procesu problem management

  PKO Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
  ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Jako Ekspert w naszym zespole będziesz: modelował i wdrażał w organizacji procesy wg metodologii ITIL, kontrolował przebieg procesów na podstawie wypracowanych KPI, określał standardy działań naprawczych wynikające z procesu Problem Management, monitorował postęp realizacji rekomendacji...
 • Kierownik Działu Zapewnienia Jakości IT

  Medicover Sp. z o.o.   Warszawa, Al. Jerozolimskie 96    praca hybrydowa
  kierownik/koordynator  umowa o pracę
  3 dni
  Rekrutacja: zdalna lub w biurze; Rodzaj pracy: hybrydowa; Forma współpracy: umowa o pracę; Główne zadania na tym stanowisku:​​​ Zarządzanie zespołem Działu Zapewnienia Jakości IT, testerzy manualni i automatyczni (ok 25 specjalistów) Zarządzanie standardami zapewniania jakości IT....
 • Technical Project Manager

  Quod Financial   mazowieckie    praca zdalna   za 3 dni wygasa
  siedziba firmy: Gdańsk
  menedżer / kierownik/koordynator  umowa zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat   8 000 - 20 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  7 dni
  The responsibilities include: Management of multiple projects, with handling the project life cycle (e.g. gathering of requirements, handling client’s requests/questions, etc) Manage project’s scope and change requests; Creating client and senior management reporting through the appropriate...
 • Standardization Project Leader

  METRO Global Solution Center Sp. z o.o.   Szczecin, Plac Brama Portowa 1    praca hybrydowa
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Your main area of responsibility in this position will include: managing complex projects in area of finance process standardization in terms of scope, cost, timelines, resources, risk, change and communication, planning, co-ordination, and execution of project deliverables within specific project...
 • Standardization PMO Consultant

  METRO Global Solution Center Sp. z o.o.   Szczecin, Plac Brama Portowa 1    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Your main area of responsibility in this position will include: providing overall standardization projects support to Project Leaders in multiple areas, including project data base management, document management, project reviews, reporting and process management, acting as point of contact for the...
Zobacz więcej ofert pracy

Naczelnik

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Warszawa
praca stacjonarna
71 dni temu
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133637

Warunki pracy


 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera,
 • stanowisko decyzyjne,
 • praca w warunkach narażenia na stres,
 • praca wymagająca dyspozycyjności,
 • na parkingu od ul. Wspólnej zapewnione są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ należy pokonać 5-o stopniowe biegi schodowe,
 • przy wejściu zainstalowane są drzwi otwierane automatycznie,
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej kondygnacji,
 • w budynku drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
 • jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • do dyspozycji osób niewidzących lub słabowidzących jest winda z przyciskami na panelu sterowania z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, winda przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • korytarze nie są szerokie, jednak oznaczone kontrastowymi kolorami i w miarę możliwości pozbawione są większych przeszkód,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
 • do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Zakres zadań

 • Planuje, nadzoruje i koordynuje prace utrzymaniowe polegające na przygotowaniu założeń technicznych w celu zapewnienia utrzymania, rozwoju infrastruktury, zgodności z architekturą i metodami SIG oraz zapewnienia ciągłości działania systemów teleinformatycznych GUGiK.
 • Planuje i nadzoruje przygotowanie wniosków o wszczęcie postępowań, wymagań technicznych oraz dokumentacji technicznej na potrzeby uruchomienia postępowań o zamówienia publiczne, w zakresie zadań Wydziału.
 • Planuje i koordynuje realizację prac specjalistycznych w ramach Wydziału, nadzoruje i rozlicza prace wykonywane przez pracowników Wydziału oraz koordynuje realizację zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach Urzędu.
 • Realizuje zadania związane z prowadzeniem i koordynacją prac Zespołu ds. Utrzymania oraz nadzoruje utrzymanie i eksploatację infrastruktury SIG.
 • Uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu procedur reagowania na incydenty komputerowe, identyfikuje, prowadzi cykliczne analizy ryzyka, przygotowuje plany awaryjne.
 • Bierze udział w pracach Rady Architektury, w szczególności aktualizuje: bazę wymagań SIG, katalog usług biznesowych, opisy procesów biznesowych SIG, prowadzi wymiarowanie infrastruktury SIG.
 • Nadzoruje i koordynuje administrację i prowadzenie przestrzeni repozytoriów Jira i Confluence w zakresie zadań Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania i /lub utrzymywania systemów informatycznych, w tym 1 rok doświadczenia w obszarze kierowania zespołem lub 3 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania systemami informatycznymi w oparciu o ITIL
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych
 • znajomość pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych
 • umiejętność zarządzania wymaganiami
 • umiejętność modelowania procesów biznesowych
 • znajomość przepisów i standardów dotyczących bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
 • umiejętność obsługi i zasad działania systemów klasy ITSM
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie systemów operacyjnych Windows i Linux oraz pakietu MS Office.
 • samodzielność, odpowiedzialność
 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o poddanie się procedurze ubiegania się o poświadczenie
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych
 • przeszkolenie w zakresie modelowania w języku UML
 

Podobne oferty

 • Koordynator / Kierownik Działu IT

  Solutions 4 You Sp. z o.o.   Piaseczno, (okolice)    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator / menedżer  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Twój zakres obowiązków: Zapewnianie bieżącego wsparcia technicznego dla wszystkich użytkowników w tym dla obszaru produkcji; Analizowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów informatycznych; Instalowanie, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego; Pomoc...
 • Ekspert ds. procesu problem management

  PKO Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
  ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Jako Ekspert w naszym zespole będziesz: modelował i wdrażał w organizacji procesy wg metodologii ITIL, kontrolował przebieg procesów na podstawie wypracowanych KPI, określał standardy działań naprawczych wynikające z procesu Problem Management, monitorował postęp realizacji rekomendacji...
 • Kierownik Działu Zapewnienia Jakości IT

  Medicover Sp. z o.o.   Warszawa, Al. Jerozolimskie 96    praca hybrydowa
  kierownik/koordynator  umowa o pracę
  3 dni
  Rekrutacja: zdalna lub w biurze; Rodzaj pracy: hybrydowa; Forma współpracy: umowa o pracę; Główne zadania na tym stanowisku:​​​ Zarządzanie zespołem Działu Zapewnienia Jakości IT, testerzy manualni i automatyczni (ok 25 specjalistów) Zarządzanie standardami zapewniania jakości IT....
 • Technical Project Manager

  Quod Financial   mazowieckie    praca zdalna   za 3 dni wygasa
  siedziba firmy: Gdańsk
  menedżer / kierownik/koordynator  umowa zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat   8 000 - 20 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  7 dni
  The responsibilities include: Management of multiple projects, with handling the project life cycle (e.g. gathering of requirements, handling client’s requests/questions, etc) Manage project’s scope and change requests; Creating client and senior management reporting through the appropriate...
 • Standardization Project Leader

  METRO Global Solution Center Sp. z o.o.   Szczecin, Plac Brama Portowa 1    praca hybrydowa
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Your main area of responsibility in this position will include: managing complex projects in area of finance process standardization in terms of scope, cost, timelines, resources, risk, change and communication, planning, co-ordination, and execution of project deliverables within specific project...
 • Standardization PMO Consultant

  METRO Global Solution Center Sp. z o.o.   Szczecin, Plac Brama Portowa 1    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Your main area of responsibility in this position will include: providing overall standardization projects support to Project Leaders in multiple areas, including project data base management, document management, project reviews, reporting and process management, acting as point of contact for the...