Nauczyciel - pomoc anglojęzyczna w grupie dzieci 6-letnich (zerówka)

Incy-Wincy

Julianów

15 dni temu

Nauczyciel - pomoc anglojęzyczna w grupie dzieci 6-letnich (zerówka)
Miejsce pracy: Julianów
Kogo szukamy?


Mieścimy się w Julianowie niedaleko Piaseczna. Poszukujemy wykwalifikowanej pomocy nauczyciela biegle posługującej się językiem angielskim, która dołączy do naszego zespołu i będzie wsparciem dla nauczyciela prowadzącego grupę w bieżącej pracy i funkcjonowaniu przedszkola, a także poprowadzi grafikowe zajęcia z języka angielskiego.

 

Co oferujemy?
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze (8 godzin dziennie)
 • dobre wynagrodzenie
 • udział w szkoleniach
 • możliwość realizacji własnych pomysłów
 • dobry zespół
 • świetne dzieci pod opieką
 • wyjątkową atmosferę pracy
Jakie zadania czekają na Ciebie na co dzień?
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 • Opieka nad dziećmi - we współpracy z pozostałymi nauczycielami, opiekunami i osobami pomagającymi.
 • Pielęgnacja i dbanie o higienę dzieci.
 • Komunikowanie się wyłącznie w języku angielskim.
 • Prowadzenie zajęć języka angielskiego według grafiku zgodnie z wybranym programem dydaktycznym.
 • Pomoc wychowawcy w realizowaniu programu pracy dydaktycznej zaplanowanej na dany miesiąc.
 • Dbałość o prawidłowy przebieg zajęć dodatkowych.
 • Organizowanie czasu i zabaw dzieci poza zajęciami dydaktycznymi.
 • Sporządzanie codziennych notatek na temat ważnych spostrzeżeń i zdarzeń dotyczących poszczególnych dzieci w placówce, zbieranie informacji na temat dziecka od innych pracowników i przekazywanie rodzicom.
 • Utrzymywanie porządku w czasie godzin pracy z dziećmi w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci (sale, łazienki, szatnie itp.) oraz na placu zabaw.
 • Dbałość o utrzymanie porządku w sali po spożytych przez dzieci posiłkach oraz w łazience po korzystaniu z niej przez dzieci.
 • Sprzątanie zabawek i materiałów do pracy z dziećmi na koniec dnia (w budynku i na placu zabaw).
 • Kontrolowanie stanu pościeli, ręczników i regularne przygotowywanie ich do prania oraz dbałość o stan przyborów higienicznych dzieci.
 • Pomoc podczas posiłków.
 • Pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych.
 • Uczestniczenie w cyklicznych spotkaniach nauczycieli, na których omawiane będą sprawy organizacyjne i programowo-dydaktyczne związane z działalnością placówki.
 • Uczestniczenie w imprezach okolicznościowych organizowanych przez placówkę.
 • Pomoc i współpraca w koordynowaniu pracy pozostałych nauczycieli i opiekunów.
 • Dopełnianie formalności związanych z pobytem dziecka w placówce (listy obecności).
 • Stosowanie zasad i metod wychowawczych ustalonych w placówce.
 • W razie potrzeby pomoc innym nauczycielom i opiekunom, zajmującym się innymi grupami dzieci w innych salach.
 • Przestrzeganie zasad panujących w placówce – Regulaminy Wewnętrzne i Procedury postępowania.
 • Wpisywanie do zeszytu obecności pracowników godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, z uwzględnieniem nieobecności i godzin nadliczbowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku aplikacyjnego.

Na wszystkie zgłoszenia odpowiadamy.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Poznaj stanowisko: Nauczyciel 
Nauczyciel to osoba, która prowadzi zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkołach. Pracuje w szkołach podstawowych, gimnazjach, technikach, liceach lub szkołach wyższych. Nauczyciel akademicki nie musi posiadać wykształcenia pedagogicznego w przeciwieństwie do nauczyciela z LO czy szkoły podstawowej. Nauczyciel musi: realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, rzetelnie realizować zadania związane ze ...
Praca Nauczyciel