Operator 1 linii SOC

PKO BP Finat Sp. z o.o.

Warszawa

18 dni temu

PKO BP Finat Sp. z o. o. oferuje kompleksowe usługi agenta transferowego i usługi pomocnicze z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, operacyjnych i infrastrukturalnych. Ponadto świadczy usługi outsourcingu kadr IT – bodyleasingu. (Agencja zatrudnienia numer certyfikatu 10968).

 

PKO BP Finat Sp. z o.o. poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisko:

Operator 1 linii SOC

Miejsce pracy: Warszawa


Zakres obowiązków

 • udział w pracach zespołu SOC w systemie zmianowym 24/7,
 • monitorowanie działań w systemach informatycznych i wykrywanie naruszeń,
 • przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń zdarzeń oraz incydentów,
 • podstawowa analiza przyczyn oraz wyjaśnienie incydentów,
 • obsługa systemów wspomagających monitorowanie bezpieczeństwa IT,
 • monitorowanie dostępnych źródeł informacji w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń,
 • prowadzenie monitoringu online aplikacji i infrastruktury IT na bazie dedykowanych aplikacji,
 • współpraca z jednostkami CERT w Polsce i na świecie,
 • przygotowywanie raportów dotyczących incydentów IT,
 • współpraca z 2. Linią w celu wyodrębniania incydentów ze zdarzeń.

Poszukiwane kompetencje

 • znajomość modelu TCP/IP oraz protokołów: HTTP, SSH, SMTP, DNS,
 • wiedzę z zakresu konfiguracji i administracji rodziną systemów operacyjnych Windows, Linux, Unix,
 • znajomość zagrożeń sieciowych oraz systemów i technologii bezpieczeństwa,
 • wiedzę z zakresu bezpieczeństwa IT w jednej z dziedzin: systemy operacyjne Windows / Unix, sieci, bazy danych, www,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zapewniającym czytanie dokumentacji technicznej oraz swobodną komunikację (kontakt z klientem anglojęzycznym) min. B2.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki finansowe,
 • wsparcie merytoryczne oraz możliwość rozwoju,
 • urozmaicony zakres realizowanych zadań,
 • przyjazną atmosferę pracy w miłym otoczeniu z dobrą kawą, przekąskami i owocami,
 • opiekę medyczną,
 • pracujemy na najnowszym sprzęcie.

Prosimy o umieszczenie w przesyłanych dokumentach następującego oświadczenia:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKO BP PKO Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa) podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów związanych z organizacją procesu rekrutacyjnego w obecnym procesie rekrutacyjnym jak również w przyszłych procesach rekrutacyjnych PKO BP PKO Finat sp. z o.o., podmiotów z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.* oraz innych podmiotów, dla których PKO BP PKO Finat sp. z o.o. świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, co obejmuje m.in. przekazanie moich danych osobowych wskazanym podmiotom w zakresie niezbędnym do organizacji procesów rekrutacyjnych.


Możesz wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: rekrutacja@finat.pl lub na adres pocztowy: PKO BP PKO Finat sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.


*Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/


Administratorem Twoich danych jest PKO BP PKO Finat sp. z o.o. („PKO Finat”). PKO Finat przetwarza Twoje dane podane w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebrane podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej. PKO Finat przetwarza te dane w celu prowadzenia obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa usług i danych, w celu archiwizacyjnym i statystycznym, wykonania obowiązków wskazanych przepisami prawa czy też dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania są: Twoja zgoda, przepisy prawa lub prawnie uzasadnione interesy PKO Finat. PKO Finat przekaże Twoje dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.*, innym podmiotom, dla których świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, a także swoim podwykonawcom. Masz prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij by dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez


https://www.finat.pl/o-nas/kariera/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

Poznaj

PKO BP Finat Sp. z o.o.

Oferujemy kompleksowe usługi agenta transferowego i usługi pomocnicze z wykorzystaniem tworzonych przez naszych najlepszych specjalistów rozwiązań informatycznych, operacyjnych i infrastrukturalnych.

Nasze usługi kierujemy do uczestników  rynku kapitałowego koncentrując się na funduszach inwestycyjnych, otwartych funduszach emerytalnych i ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych, które poszukują zewnętrznego partnera w realizacji usług agenta transferowego i usług księgowości funduszy.