Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW, Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Poznań

6 dni temu

Ogłoszenie numer: 2622336, z dnia 2019-08-14

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW, Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Nr Ref.: 9/19

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: ul. Wiśniowa 13a, Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rejestrowanie w dedykowanym systemie informatycznym zgłoszeń przychodzących na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe zgodnie z przyjętymi procedurami (w tym przeprowadzanie rozmów z osobami zgłaszającymi w celu uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia dalszych działań)
 • przekazywanie zgłoszeń dyspozytorom właściwym do zorganizowania działań lub właściwym dla danego podmiotu ratowniczego, zgodnie z dokonaną kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia
 • odbieranie potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia przez właściwych dyspozytorów oraz przekazywanie osobom zgłaszającym informacji o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego podmiotu ratowniczego
 • współpraca z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnych centrum zarządzania kryzysowego w celu realizacji bieżących działań ratowniczych

Warunki pracy:

 • praca zmianowa z porą nocną przez 12 godzin na dobę
  (średnio 13-15 dyżurów w miesiącu, od godz. 7 do 19 lub od 19 do 7; elastyczny grafik dyżurów)
 • praca samodzielna, pod presją czasu
 • praca wymagająca koncentracji
 • praca w stresie wynikającym z faktu przeprowadzania rozmów z osobami zgłaszającymi, odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • praca głosem przez cały czas trwania dyżuru
 • konieczność komunikowania się z osobami w różnym stanie zdrowia, w tym z osobami posiadającymi trudności w komunikacji
 • zadania wykonywane w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • praca w słuchawkach telefonicznych
 • pomieszczenia wewnątrz budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • brak windy osobowej w budynku

Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek stażowy
 • dodatek za pracę w porze nocnej
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od jakości pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, upominki świąteczne dla dzieci w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
 • możliwość skorzystania z a atrakcyjnej oferty zniżkowej na przejazdy koleją
 • pracę w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu (ul. Wiśniowa 13a)
 • bezpłatny, zamknięty parking dla pracowników

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: minimum średnie
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona dokumentem stwierdzającym znajomość języka obcego lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie); preferowane języki obce: rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
 • znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego oraz aktów wykonawczych do ustawy

wymagania dodatkowe:

 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji
 • odporność na stres
 • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu
 • umiejętność pracy w dużym zespole ludzi
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym

 • kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru.

 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego lub oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego

Termin składania dokumentów: 31 grudnia 2019 r.


Nabór realizowany w trybie ciągłym – do czasu obsadzenia wakujących stanowisk pracy.


Miejsce składania dokumentów:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Punkt Informacyjny w holu Urzędu
(z podaniem w ofercie nr ref. 9/19)


Dane osobowe – klauzula informacyjna  

Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z  dnia  27  kwietnia 2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WUW pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy


Inne informacje:


APLIKUJ NA TO STANOWISKO ONLINE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

 

Wykonywanie pracy na ww. stanowisku możliwe będzie po ukończeniu szkolenia dla operatorów numerów alarmowych oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem szkolenia.

 

Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:

http://www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf

 

Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.

 

Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.

Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

 

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2900 zł, po uzyskaniu Certyfikatu operatora numerów alarmowych ‑ 3090 zł, a dzięki funkcjonującemu systemowi motywacyjno-premiowemu, dodatkom oraz pakietowi socjalnemu średnie miesięczne wynagrodzenie operatora numerów alarmowych w CPR w Poznaniu w 2018 r. wyniosło 3800 zł brutto.

 

Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 13 49 oraz 722 323 026, 722 323 035.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Telefonicznej Obsługi Klienta

Specjalista ds. Telefonicznej Obsługi Klienta to osoba odpowiedzialna za telefoniczną obsługę klientów biznesowych/indywidualnych w wybranej dziedzinie, np.: księgowości, usługach it, prawie, finansach, reklamie. Do zadań pracownika na tym stanowisku należy: obsługa rozmów przychodzących, tj. informowanie klientów o usługach/produkcie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, informowanie użytkowników ...
Specjalista ds. Telefonicznej Obsługi Klienta Praca Specjalista ds. Telefonicznej Obsługi Klienta

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (660)
Wałbrzych (61)
Legnica (118)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (251)
Toruń (132)
Lubelskie:
Lublin (230)
Chełm (33)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (806)
Tarnów (84)
Nowy Sącz (82)
Mazowieckie:
Warszawa (2003)
Radom (170)
Płock (69)
Opolskie:
Opole (223)
Nysa (62)
Podkarpackie:
Rzeszów (174)
Przemyśl (36)
Podlaskie:
Białystok (146)
Suwałki (42)
Łomża (34)
Pomorskie:
Gdańsk (501)
Gdynia (272)
Słupsk (66)
Śląskie:
Katowice (629)
Częstochowa (151)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (187)
Elbląg (100)
Ełk (50)
Wielkopolskie:
Poznań (617)
Kalisz (92)
Konin (56)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (376)
Koszalin (116)
Kołobrzeg (50)
Auchan (165)
Tesco (58)
Inditex (22)
Leroy Merlin (109)
Bricoman (9)
STRABAG (9)
ABB (17)
Accenture (66)
Carrefour (181)
PKO BP (316)
PwC (18)
KPMG (27)
Orange (45)
IKEA (46)
Budimex (2)

Rekrutują z Praca.pl