Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
Ostrów Mazowiecka
praca stacjonarna
75 dni temu
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Ostrów Mazowiecka
Ogłoszenie o naborze Nr 133364

Warunki pracy

Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania


- praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, fax


- praca biurowa, jednozmianowa


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- oświetlenie naturalne


- praca przy monitorze ekranowym


- pomieszczenie biurowe na piętrze budynku

Zakres zadań

 • zapewnia ochronę informacji niejawnych,
 • prowadzi postępowania sprawdzające oraz kontrolne postępowań sprawdzających
 • prowadzi składnicę akt i dokumentów niejawnych i jawnych
 • opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji niejawnych
 • zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych, w którch są przetwarzane informacje niejawne
 • kontroluje okresowo ewidencję materiałów i obieg dokumentów
 • prowadzi szkolenia w zakresie informacji niejawnych
 • prowadzi aktualny wykaz osób zatrudnionych, pełniących służbę albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
 • odbiera i wydaje przesyłki niejawne i jawne od kuriera poczty specjalnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lun danym obszarze
 • w urzędach państwowych nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z kat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienie będzue musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 

Podobne oferty